Hiztegia: G

Gabierrota. Toponimia. Gabierrota.
gaiñea. Adberbioa. Gora begira. 🔀 Boca arriba.
gainkaldin. Aditzondoa. Gainean, gaineko aldean. 🔀 Encima.
gaintik. Lokuzioa. Gainera. 🔀 Encima, además.
gaintikan. Lokuzioa. Gainera, gainetik. 🔀 Encima, además.
gaitz, Gaitza. Izena. Gaixotasun. 🔀 Enfermedad.
gaitz, Gaitza. Adjektiboa. Handi. 🔀 Grande.
gaixtu, Gaixtua. Adjektiboa. Txar, maltzur, gaizto. 🔀 Mala/o.
gaizu, Gaizua. Izena. Gizajo, gajo. Gaizo 🔀 Desgraciada/o, desdichada/o, pobre.
galanki. Zenbatzailea. Asko. 🔀 Mucho, en abundancia.
galant, Galanta. Adjektiboa. Handi. 🔀 Grande.
galazi. Nagusia. Galarazi. 🔀 Impedir, obstaculizar.
galbatu. Aditza. galbahetu. 🔀 cribar.
galbatu. Aditza. nibelatu. 📄 Erreminta nibelatu. 🔀 nivelar.
Galtzaberri. Toponimia. Galtzadaberri.
galtzarbe, galtzarbia. Izena. galtzarbe, besape. 🔀 axila, sobaco.
garaiy, Garaiya. Izena. Garai, sasoi, aro. 🔀 Época, tiempo.
garaño, garañua. Izena. almazari, garaño. 📄 Ernaltzeko erabiltzen den zaldi edo asto arra. 🔀 garañón.
garbi, Garbiya. Adjektiboa. On. 🔀 Buena/o.
garbi-garbi in. Nagusia. Ondo garbitu. 🔀 Limpiar a fondo.
garle, Garlia. Izena. Garle. 🔀 Cuba, barrica, tonel.
Garmendi. Toponimia. Garmendi.
Garmenditxiki. Toponimia. Garmenditxikin.
Garro. Toponimia. Garroko.
garrotillo, Garrotillua. Izena. Difteria. 📄 Eztarriko gaitza. 🔀 Difteria.
gau sereno, Gau serenua. Adjektiboa. Gau oskarbi. 🔀 Noche despejada, cielo claro.
gauza. Lexikoa.
gauza dena, Gauza dena. Izena. Behar zen guztia. 🔀 Todo lo que era necesario.
gazikutxa, gazikutxa. Izena. gazitegia, gazikutxa. 📄 Jakiak kontserbatzeko, kutxa honetan sartzen ziren gatzarekin.Gero kutxa, leku fresko batean jarri ohi zen, zenbaitetan, lurrazpian. 🔀 Saladero, deposito de salmuera.
gazpan, gazpana. Izena. bateria. jazbana 🔀 bateria.
Gaztaño. Toponimia. Gaztañegi.
gazte-gazte, Gazte-gaztia. Adjektiboa. Oso gazte. 🔀 Muy joven.
gehiyegiya. Adjektiboa. Gehiegizko. 📄 Norbaitek "gehiegikeriaren" bat egiten badu, pertsona hori egin duen horretan "gehiegia" dela esaten da. Hau da, norbait garbiketan obsesionatu bat baldin bada eta erratza egunean hamar aldiz pasatzen badu, pertsona hori garbiketan "gehiegia" dela esango genuke. 🔀 Exagerada/o.
gelditu. Nagusia. Geratu, gelditu. 🔍

Testuinguru honetan "gelditu" aditzak ez du "pararse" edo "detenerse" gisako adiera.

. 🔀 Quedarse.
gen. Izenordaina. Gure, geure. 🔀 Nuestra/o.
genun. Lexikoa.
geok. Izenordaina. Geronek. 🔀 Nosotras/os mismas/os.
geriak genak. Izenordaina. Bakoitzak geureak, guk geureak. 🔀 Nosotras/os las/os nuestras/os, cada cual las/los suyas/os.
gerra demboan. Adizlaguna. Gerra garaian. gerra denbun 🔀 En tiempos de guerra.
gerratin. Adizlaguna. Gerratean. 🔀 En tiempos de guerra, en la guerra.
girliya, girli. Izena. gerli. 📄 Hiztegi batuan landareei ebakitzean edo zaurietatik ateratzen den likido likatsua bezala definitzen da. OEHren arabera, ordea, Lapurdiko kostan eta gure inguruan, lerdea edo adurra bezala erabiltzen da. 🔍

Oiartzungo hiztunek diotenez, ahoko adurrak hiru fase bezala omen ditu loditasunaren arabera. Girliya, lerdea apartsu eta lodi-lodi dagoenean izango litzateke.

. 🔀 baba. Girliya zeriyola: lerdea zeriola..
gisa. Adberbioa. Gisako. 🔀 Semejante a, igual que.
gixajo, Gizajua. Adjektiboa. Gizagaixo. 🔀 Infeliz, desgraciada/o, pobre.
gizajo, Gizajua. Adjektiboa. Gizajo. 🔀 Infeliz, desgraciado, pobre.
gizaseme, Gizasemia. Izena. Gizonezko. 🔀 Hombre, varón.
gizon, Gizona. Izena. Famili buru. 🔀 Cabeza de familia.
gobernatu. Nagusia. Arduratu. 🔀 Encargarse, responsabilizarse.
Goikoetxe. Toponimia. Goikoetxeko.
goitik betti. Adberbioa. Goitik behera. 🔀 De arriba abajo.
Goixuta. Toponimia. Goizueta.