Hiztegia: ALL

'ta aleiya.... Lokailua / Juntagailua / Menderagailua. Eta alegia.... 🔀 Y, es decir....
abade, abadea. Izena. batuan. aldaera1, aldaera2 📄 Zer den abadea, definizio antzeko bat. 🔍

Sarreraren inguruko jakingarriak.

. 🔀 abad. Lehenengo adibidea da hau. Esaldi osoa idatzi behar da.., Hau bigarren adibidea izango genuke, nahi beste jar daitezke.. Oharrak, zalantzak adierazi, erabiltzaileei galdetu e.a. egiteko..
abere, Aberia. Izena. Abere. 🔀 Ganado.
abixtu. Nagusia. Abisatu. 🔀 Avisar.
abiyeran. Adizlaguna. Abiatzerakoan. 🔀 Al ponerse en marcha.
ahalin. Adberbioa. Ahalean. -(e)n neurrian. 🔀 A medida que.
ahoz gotti. Adberbioa. Gora begira. 🔀 Boca arriba.
ahunxkara. Adberbioa. ahunzkara. aunskea, aunxkaa 📄 ahuntzaren araldia edo ahuntza arreske. 🔀 cabra en celo.
Aierdi. Toponimia. Aierdi.
ailletu. Nagusia. Iritsi. 🔀 Llegar.
aiña. Zenbatzailea. Adina. 🔀 Tanto... como.
Aiñe. Toponimia. Aginagako.
Aintxuixki. Toponimia. Antxoskikoa.
aittatu. Nagusia. Aitatu, aipatu. 🔀 Mencionar.
aittu. Nagusia. Aditu. 🔀 Escuchar.
aixa. Adberbioa. Erraz. 🔀 Fácilmente.
aiyo. Interjekzioa. Agur. 🔀 Adiós.
aizi. Lexikoa. Entzu arazi. 🔀 Hacer escuchar.
akortu. Nagusia. 1.Gogoratu, oroitu., 2.Konturatu. 🔀 1.recordar., 🔀 2.darse cuenta.
Albisturrene. Toponimia. Albisturreneko.
alde. Adizlaguna. Gertu. Oso erabilia, aldian. "Bi etxe hoyek aldian dia". 🔀 Cerca.
aleiya. Lokailua / Juntagailua / Menderagailua. Alegia. 🔀 Es decir....
alkar harrapatu. Nagusia. Elkartu. 🔀 Encontrarse.
altxarraztalu, altxarraztalua. Izena. sarde, altxarrastelu. atxarraztalu 📄 Arrastelu mota, ongarria harrotzeko eta erabiltzen dena. 🔀 horca; rastro, rastrillo. Iñaxi Oiartzabal 063 zinta: " atxarraztalua sufiziente ibiltzen dun persona " .
altxatu. Nagusia. gorde. 🔀 guardar.
Altzibar. Toponimia. Altzibar.
amakiña. Zenbatzailea. Makina bat. 🔀 Multitud.
amautxi, Amautxiya. Izena. Amabitxi. 🔀 Madrina.
Amerika. Toponimia. Amerika. 🔀 América.
ametittu. Nagusia. Ametitu, onartu. 🔀 Admitir.
amurraziyo, Amurraziyua. Izena. Amorrazio. 🔀 Indignación.
anai, Anaiya. Izena. Neba. 🔍

Pasarte honetan ondo ikusten da, ahizpa/arreba ezberdintzen dugula baina ez hala anaia/neba, kasu honetan beti anaia esaten dugula

. 🔀 Hermano.
andre, Andria. Izena. Emazte. 🔀 Mujer, esposa.
andre, Andria. Izena. Emakume. 🔀 Mujer.
antolatu. Nagusia. Konpondu. 🔍

Gure zaharrek "antolatu" aditza "konpondu" adierarekin erabiltzen zuten. Batuako "antolatu" esateko, "organizatu" baliatzen zuten nagusiki.

. 🔀 Arreglar.
Apaola. Toponimia. Aparola.
aparta, Aparta. Izena. Alpargata. 🔀 Alpargata.
apopilo, Apopilua. Izena. Apopilo. 🔀 Huésped.
apopilo ibili. Nagusia. Apopilo izan. 🔀 Ser pupila/o.
Arain. Toponimia. Araingibel?.
Aramburu. Toponimia.
Arandan. Toponimia. Arandaran.
Arano. Toponimia. Arano.
arba. Izena. arba, arbu. 📄 Iratzea edo otea leku eskas batetik jaisteko erabiltzen zen zuhaitz adar haundia 🔀 rastra.
arboldu, Arboldua. Adjektiboa. Zuhaitzez betea. 🔀 Llena/o de árboles.
Arditturri. Toponimia. Arditurri. 📄 Aiako Harriaren magalean dagoen meategi zaharra, mendetan barrena erabili izan dena, zillarra, beruna eta beste hainbat gai ateratzeko. Gaur egun bisitariak jaso eta erakusteko prestatuta dago.
argitasun, Argitasuna. Izena. Giro. 🔀 Ambiente.
argolla, argolla. Izena. burdin uztai, txinga. 📄 Paretean tinkatuta egoten den uztaia, normalean, animaliak lotzeko. 🔀 argolla.
arguyun ari. Nagusia. berriketan edo tertulian ari. 🔀 tertulia, estar hablando.
Arizluzeta. Toponimia.