Hiztegia: P

pallakatu. Nagusia. balakatu, laztandu, maite egin. ballakatu 🔀 acariciar. Normalean animaliekin erabiltzen da. .
Paloma. Toponimia. Paloma.
Pamplona. Toponimia. Iruñea.
Pamplonako alaba. Adizlaguna. Iruñeako. 🔀 De Panplona.
Paotxiki. Toponimia. Pagoagatxikikoa.
paraja. Izena. Toki, leku, paraje. 🔀 Lugar, sitio, paraje.
pardel, Pardela. Izena. Pixoihal, haur-oihal. 🔀 Paquete.
pareta, Pareta. Izena. Horma. 🔀 Pared.
parregarri, Parregarriya. Adjektiboa. Barregarri. 🔀 Graciosa/o.
parrukiano, Parrukianua. Izena. Bezeroentzat. 🔀 Para los clientes.
parteko, partekua. Adizlaguna. Aldeko, parteko, inguruko. 🔀 De la zona de.
pasaeran. Adizlaguna. Pasaeran. pasaiyeran
Pasaiya. Toponimia. Pasaia.
patsa, pats. Izena. pats. patxa 📄 Sagar txikitua 🔍

Euskara batuan eta oiartzunen ez du adiera bera. Oiartzunen sagar txikituari deitzen zaio. Aldiz, euskara batuan fruitu lehorrei deitzen zaio. Adib: mahas-pats

. 🔀 orujo.
patu. Nagusia. Ordaindu. 🔀 Pagar.
patxa, Patxa. Izena. Patsa. 📄 Sagar txikitua 🔀 Manzana troceada.
Pautxiki. Toponimia. Pagoagatxiki.
pazi, paziya. Izena. pazia, pertza. 📄 Ura berotzeko edo zerbait egosteko erabiltzen den ontzia; bereziki, laratzean zintzilik egoten dena. 🔀 caldero, ollo.
petako, petakua. Izena. petatxu, adabaki. 🔀 remiendo.
petrikillo, Petrikillua. Izena. Petrikiloa. petrekillo 🔀 Curandero.
piko, Pikua. Izena. Aldapa. 🔀 Cuesta, pendiente.
pilla erra. Zenbatzailea. Asko. 🔀 Mucha/o.
Pirrilka, pirrilka. Adberbioa. biraka. 🔀 rodando. Iñaxi Oiartzabal 19:50 20:02.
pirrilla. Izena. firrila. 📄 Gurdi edo karroen gurpila 🔀 rueda.
pitar, Pitarra. Izena. Pitar. 🔀 Sidra aguada.
pixa kale. Toponimia. Mendiburu kale. 🔀 Calle Mendiburu.
pizar. Zenbatzailea. Apur. 🔀 Pizca, poco, pequeña cantidad.
politt, Politta. Adjektiboa. Handi. 🔀 Grande.
politten polittenin. Adizlaguna. Sasoi onenean. 🔀 En la mejor época, temporada.
polliki. Adberbioa. Egoki. 🔀 Apropiadamente, correctamente.
porrokatu. Adizlaguna. Zeharo. 🔀 Totalmente, absolutamente.
portaxolua, portaxolu. Izena. zirritu. portaxulo 📄 Praka edo galtzaren aurrealdeko irekidura bertikala. 🔍

Hitz hau Oiartzunen bakarrik dokumentatzen da.

. 🔀 bragueta.
Portuluze. Toponimia. Portuluze.
Poste. Toponimia. Posta.
posturatsu. Adberbioa. Antzera. 🔀 De forma parecida, a semejanza de.
Pottone. Toponimia. Labia.
pranko. Zenbatzailea. Asko, oso. 🔀 Mucha/o, muy.
Prantziya. Toponimia. Frantzia. 🔀 Francia.
Presondo. Toponimia.
pronto. Adberbioa. Prest. 🔀 Lista/o, dispuesta/o, preparada/o.
pum!. Onomatopeia. Pum!. 🔀 ¡Pum!.
puntaka puntaka. Lexikoa. ?.
purrust in, Purrusta in. Lokuzioa. purrust egin, marmar egin. 🔀 refunfuñar, quejarse.