pallakatu

Kategoria gramatikala: 
Nagusia
Batuan: 
balakatu, laztandu, maite egin
Aldaerak: 
ballakatu
Gazteleraz: 
acariciar
Oharrak: 
Normalean animaliekin erabiltzen da.
IkusiAipamenaHiztuna
Aipamena ikusi- Pallakatu 'ro ze san tzu?
- Pallakatu, geo pallakatu! Garbittuta jartzen zenun denboan pallakatu 'ta gio hitzein, beyakin hitzein 'ta holako kontuk!
Iñarra Lizaratzu, Manuel
Aipamena ikusi- Pallakatu zerrei saten yozu?
- Pallakatu, pos, bea, bea goxatu beya! Kentzenkatzun denboan zepillukin kentzenkatzun denboan hauts guziyak eta zea guziyak kentzian,
Iñarra Lizaratzu, Manuel
Aipamena ikusipos, pallakatu itten zu beya 'ta, arpei hartzen zu, muturra 'ro arpeiya 'ro, adarretatik eta pallakatzen zu pixkat, beak ondotik itten zattu: mau... berriz itteko! Itten zattu beak!Iñarra Lizaratzu, Manuel