Hiztegia: H

haena. Izenordaina. Harengana. harrena 🔍

Oiartzunen batzuetan "harrena" esaten da.

. 🔀 Ir hacia ella/él, acudir hacia ella/él.
haina. Izenordaina. Haiena. haina, haikena 🔀 Suya/suyo.
hairi. Izenordaina. Haiei. 🔀 A ellas/os.
haitan. Adizlaguna. Haien artean. 🔀 Entre ellas/os.
haiti. Adizlaguna. Haietatik.
halaxe. Lokuzioa. Ondorioz. 🔀 Por consiguiente, por/en consecuencia.
handikan. Adizlaguna. Handik. 🔀 Desde allí.
hanka, Hanka. Izena. Oin. 🔀 Pie.
hankatako, Hankatakua. Izena. Zapata. 🔀 Zapato.
hankutsik. Adberbioa. Oinutsik. hankutsikan 🔀 Descalza/o.
harrek. Izenordaina. Hark. harrek, harek 🔀 Ella/él.
harrena beria. Izenordaina. Berea. 🔀 Suya/suyo.
harri abarra. Lexikoa. hartxintxar. 🔀 gravilla.
harrika bota (1). Nagusia. Bota, jaurtiki. 🔀 Echar, arrojar, tirar.
harrika bota (2). Nagusia. Zakarretara bota. harrika tira 🔀 Echar a la basura.
hartan. Erakuslea. Hartan. 🔀 En aquella/aquel.
haundituxik, haundituxik. Adjektiboa. handituxeak. haundittuxik 📄 Handitua, bai, baina ez guztiz, erabat. 🔀 un tanto crecido., 🔀 un tanto grande.
hauntxixio. Adizlaguna. Haruntzaxego. hauntxoxio 🔀 Más hacia allí, más separada/separado.
haur kontu. Nagusia. Haurra zaindu. 🔀 Cuidar a la niña / al niño.
haurtzai, Haurtzaiya. Izena. Haurtzain, umezain. 🔀 Niñera/niñero.
heiya, Heiya. Izena. Heia., Ukuilua. 🔀 Establo., 🔀 Cuadra.
heldu. Nagusia. Etorri. 🔀 Venir.
heorrek. Izenordaina. Heuk. 🔀 Tú misma/mismo.
herri, Herriya. Izena. Udal. 🔀 Municipio, ayuntamiento.
herribire, Herribiria. Izena. Herri bide. 📄 Errepidea baino bide estuagoa, herrixkak edo herrietako auzoak lotzen dituena 🔀 Camino vecinal.
hink, hinkiya. Izena. txint. 🔍

Batez ere "Hinkik (ere) ez atera!" esapidea erabiltzen da.

.
hoiken. Izenordaina. Horien. hoiken, hoin 🔀 Sus (de ellas/ellos).
holoko. Izenordaina. Halako, hura.
hontaiñeko. Adizlaguna. Honetaraino, horrelako. 🔀 Asta aquí, algo así.
horretik. Lokuzioa. Horregatik. 🔀 Por ello.
hortako. Adizlaguna. Horretarako. hortaxeko 🔀 Para eso, para ello.
hortaxeko. Adizlaguna. Horretarako. 🔀 Para eso, para ello.