Hiztegia: H

haena. Izenordaina. Harengana. harrena 🔍

Oiartzunen batzuetan "harrena" esaten da.

. 🔀 Ir hacia ella/él, acudir hacia ella/él.
haina. Izenordaina. Haiena. haina, haikena 🔀 Suya/suyo.
hairi. Izenordaina. Haiei. 🔀 A ellas/os.
haitan. Adizlaguna. Haien artean. 🔀 Entre ellas/os.
haiti. Adizlaguna. Haietatik.
halaxe. Lokuzioa. Ondorioz. 🔀 Por consiguiente, por/en consecuencia.
han ailletzen ez zen traperoik ez zen izaten. Adjektiboa. Trapero asko iristen ziren hara. 📄 Esaldi honek "gune hartara mundu guztia iristen zela" esan nahi du. 🔍

Hitz hurrenkera aberatsa du esaldiak. Hurrenkera honek indartu egiten du esaldiaren zentzua.
Bestalde, "alletu" hitza ere interesgarria da. Izan ere, herriko zaharrek ez zuten eta ez dute "iritsi" hitza apenas erabiltzen.
"Trapero" hitza ere interesgarria da. "Saltsero, kalamidade, pertsonaia xelebre" adierarekin erabiltzen da.

.
handikan. Adizlaguna. Handik. 🔀 Desde allí.
hanka, Hanka. Izena. Oin. 🔀 Pie.
hankatako, Hankatakua. Izena. Zapata. 🔀 Zapato.
hankutsik. Adberbioa. Oinutsik. 🔀 Descalza/o.
hantxe biyek marruez. Adberbioa. Hantxe biok negarrez. 🔀 Allí estábamos, las/los dos llorando.
harrapatu. Nagusia. Lortu, aurkitu. 🔀 Conseguir, encontrar.
harrek. Izenordaina. Hark. harrek, harek 🔀 Ella/él.
harrena beria. Izenordaina. Berea. 🔀 Suya/suyo.
harri abarra. Lexikoa. ?.
harri eskaillera, Harri eskaillera. Izena. Harrizko eskilera. 🔀 Escalera de piedra.
harri kozkor, Harri kozkorra. Izena. Harri-kozkor, harritzat. 🔀 Pedrusco.
harrika bota. Nagusia. 1.Bota, jaurtiki., 2.Zakarretara bota. 🔀 1.Echar, arrojar, tirar., 🔀 2.Echar a la basura.
hartan. Erakuslea. Hartan. 🔀 En aquella/aquel.
haundi, Haudiya. Adjektiboa. Handi. 🔀 Grande.
haundituxik, haundituxik. Adjektiboa. handituxeak. haundittuxik 📄 Handitua, bai, baina ez guztiz, erabat. 🔀 un tanto crecido., 🔀 un tanto grande.
hauntxixio. Adizlaguna. Haruntzaxego. hauntxoxio 🔀 Más hacia allí, más separada/separado.
haur kontu. Nagusia. Haurra zaindu. 🔀 Cuidar a la niña / al niño.
haurtzai, Haurtzaiya. Izena. Haurtzain, umezain. 🔀 Niñera/niñero.
hegazti, Hegaztiya. Izena. Hegazti. 🔀 Ave.
heiya, Heiya. Izena. Heia. 🔀 Establo, cochinera.
heldu. Nagusia. Etorri. 🔀 Venir.
heorrek. Izenordaina. Heuk. 🔀 Tú misma/mismo.
herri, Herriya. Izena. Udal. 🔀 Municipio, ayuntamiento.
herribire, Herribiria. Izena. Herri bide. 🔀 Camino vecinal.
hilla. Adberbioa. Eraila. 🔀 Asesinada/o.
hoiken. Izenordaina. Horien. hoiken, hoin 🔀 Sus (de ellas/ellos).
Holanda. Toponimia. Holanda.
holoko. Izenordaina. Halako, hura.
hontaiñeko. Adizlaguna. Honetaraino, horrelako. 🔀 Asta aquí, algo así.
horretik. Lokuzioa. Horregatik. 🔀 Por ello.
hortako. Adizlaguna. Horretarako. hortaxeko 🔀 Para eso, para ello.
hortaxeko. Adizlaguna. Horretarako. 🔀 Para eso, para ello.