heiya

Forma mugatua: 
Heiya
Kategoria gramatikala: 
Izena
Batuan: 
Heia
Ukuilua
Esanahia: 
Gazteleraz: 
Establo
Cuadra
IkusiAipamenaHiztuna
Aipamena ikusiEta zezena 're bai, zea...
- Bai, ikullua 're bian zuten, bajun, tabernan bajun zuten, hemendik sarrera zula.
- Bian heiya. 'Ta behiyak eta zezena.
Mitxelena Aranguren, Santos
Aipamena ikusiheiya 'ro kuadra, 'ta geo goikua gu bizi giñan zea sartzeko, plantara 'ro pisoa sartzeko. Eta goiko atetik barrena sartu, eske oan pentsatuta, jo! Pentsatzen eoten naz ni, alperrikan 'e itten genula guk lan hura! Eta beko heiyin meta erdi bat oso osua sartzeko aiña leku!Enbil Urdanpilleta, Maria Jesus
Aipamena ikusi- Zeakin...
- Zalaardukin hartu, 'ta ahal genun jorraa haundinak. Birian galtzen genun pilla bat, eta geo egunin hirutan berriz, gambaratikan beko heiyea jetxi ber belarra.
Enbil Urdanpilleta, Maria Jesus
Aipamena ikusi- Geo ez zun jarko! Geo Saastibarrrenek zun gauzik onena zen heiya. Heiya bai ongi iña! 'Ta hora... Ni jaiyo biño lenotik iña zen. Nik hala izautu nun. Zen,e... Batetikan heiya haundiya, itxia zen guziya, burun buru, atia 'ta lehiyukin.Enbil Urdanpilleta, Maria Jesus
Aipamena ikusi- Guk ez genun ogiyan lanik itten. Ez, guk ez.
- Ordun ez zenuten iriña itteko artua 'ta eamaten erroteta?
- Ez, heik errotatik eta eosten zittuzten. Beurek, panaderuk beurek.
Irastortza Artola, Inaxi
Aipamena ikusi- Guk ez genun ogiyan lanik itten. Ez, guk ez.
- Ordun ez zenuten iriña itteko artua 'ta eamaten erroteta?
- Ez, heik errotatik eta eosten zittuzten. Beurek, panaderuk beurek.
Irastortza Artola, Inaxi
Aipamena ikusi-Eta aeroplanua 'ta... Gu inoxentik! Heiyea, heiyea joten giñan denak eskapo!
- Jesus...! Hombre!
- 'Ta ataira beitu 'ta ni akortzen naz, zarpatik hartu 'ta nola eaman ziten barrenea.
Iragorri Iriarte, Frantxiska
Aipamena ikusi"Me dijo aquella señora que fuera si me pasa algo" "¡Escóndete y no aparezcas hasta que se te cure todo!". Hura Etxetxikira! 'Ta, geo Etxetxikira 're iya San Markotikan kañonazuk sartzen zin, heiyetik sartu zizkaten.... Bi eun lenoztikan koñadua detenittua zola ayuntamentun,Iragorri Iriarte, Frantxiska
Aipamena ikusi- Bai, 'ta oain bolak.
- Gu lan asko iñak ga ya! Jendia espabilatu zen.
- 'Ta geo e... Belarra hartu 'ta, zea, heiyea 'ta nola eamaten zenuten birian?
Zabalegi Lazkanotegi, Joxepa
Aipamena ikusi'ta hango juergak eta han txistua... Juanito Oiñatibia 'ta hoik, txisto 'ta guzi joten zin 'ta ze... Entradan dantzan zabillela zea... Leno san 'utena Txomin Kinkirriñeneku hoi hola hautsi 'ta zintzilik geldittu hola zea eiyin parin!Iragorri Iriarte, Frantxiska
Aipamena ikusi-Len denak eiyin?
-Eiyin denak! Geo jendiri man ziyon zea... beiyak botzia. Len leno izaten 'men zila betizuk eta...
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi'Ta ez 'men zula kusi iñor 'e. Hoi auskalo ze... esaiya iual da 'ta iual da eiya 'ta...
-Hoi Eskostiko alabak san zu?
-Eskostiko, auskalo oan dela zembat urte...
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusiAitxuleiko lepoa 're joteik ez soldauk baizin Aitxulein ordun. Eiyin goitti 'ta ate giñen, 'ta geo goiko gaiñea ate giñenin handik goitik beitti OtsandolaIrazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusi- Berra 're bazen, biño ikasiya nitzan ni ordoako.
- Gu ez. Guk Karmen 'ta biyek eun batin txokolatia in ber genula eta beno, behiya jetxi ber genula. Katillua hartu dugu sukaldin 'ta jon ga eira. 'Ta behi denak lo.
Iragorri Iriarte, Frantxiska