Hiztegia: B

baia hamakin bat!. Zenbatzailea. Badira hamaika. 🔀 Hay muchas/os.
baitezun. Galdetzailea. Ba ote zuen.
baldimetan. Interjekzioa. baldinbaitere, iritzi adberbioa. baldinbetan 📄 Baldimetan, baiezko esaldietan bakarrik erabil daitekela dio hiztegiak. 🔀 ojalá.
balitu. Nagusia. Baliatu. 🔀 Emplear / aprovechar.
banakaka batzuk. Zenbatzailea. Ale batzuk. 🔀 Unos cuantos.
barrena. Postposizioa. Zehar. 🔀 A través de.
Bartzelona. Toponimia. Bartzolanara. 🔀 A Barcelona.
bat 'o beste, Bata 'o bestia. Izenordaina. Bat edo beste. 🔀 Uno u otro.
baten batek. Izenordaina. Baten batek. 🔀 Alguien.
baton bat. Izenordaina. Baten bat. 🔀 Alguna/o.
bazterrin. Adizlaguna. Alboan. 🔀 Al lado.
béak. Izenordaina. Berak, hark. 📄 Berak edo hark. 🔍

Azentuak bereizten du hirugarren pertsona singularra edo plurala den. Kasu honetan singularra da.

. 🔀 Él/ella.
beák. Izenordaina. Beraiek, haiek. 📄 Beraiek edo haiek. 🔍

Azentuak bereizten du hirugarren pertsona singularra edo plurala den. Kasu honetan, plurala da.

. 🔀 Ellas/ellos.
behexio. Adizlaguna. Beheraxeago. 🔀 Más abajo.
behiñ 'e. Adizlaguna. Inoiz. 🔀 alguna vez.
behiñ 'o behiñ. Adizlaguna. Noizbait. 🔀 Alguna vez.
behintzat. Adizlaguna. Behintzat, behinik behin. 🔀 Por lo menos, al menos.
Bekostatua. Toponimia. Bekostatua.
bela, bela. Adberbioa. berehala. belaxe, belaxen 📄 Oso denbora gutxiren buruan 🔀 Enseguida, inmediatamente.
belarri motz, Belarri motza. Izena. Erdaldun. 🔀 La/el que no sabe la lengua vasca, castellanoparlante.
belarzulo, Belarzulua. Izena. Belar-zulo. 🔀 Silo de hierba.
belaso, belasua. Izena. belar-soro. 🔀 prado.
belaunka. Adberbioa. belauniko. 🔀 de rodillas.
Beldarraiñene. Toponimia. Beldarraiñene.
ben, Bena. Izenordaina. Euren. 🔀 Sus.
beratu. Nagusia. bigundu., guritu. 📄 Uretan edo beste isurkariren batean bigundu. 🔀 beratu.
beratz, Beratza. Adjektiboa. Bigun. 🔀 Blanda/o.
Berdabiyo. Toponimia. Berdabio. 📄 Goizuetako mugan, Añarbe errekaren bazterrean dagoen baserria. Bada izen bereko zentral hidroelektrikoa ere, haren inguruan.
berekoi, Berekoiya. Adjektiboa. Berekoi. 🔀 Egoísta.
berez. Adberbioa. Berezko. 🔀 De por sí.
berriketan. Adizlaguna. Hizketan, berriketan. 🔀 Charlando.
berrin. Postposizioa. Beharrean, ordez. 🔀 En vez de, en lugar de.
Berrondo. Toponimia. Berrondo.
bertan. Adizlaguna. ondoan., gertu. 🔀 Al lado., 🔀 cerca.
beste haimbeste. Zenbatzailea. Beste hainbeste. 🔀 Otro tanto, otros tantos.
betik gottiko. Adberbioa. Behetik gorako.
betti. Adizlaguna. Behera. 🔀 Abajo.
betzi. Zenbatzailea. Bederatzi. 🔀 Nueve.
bezela. Partikula. Bezala. 🔀 Como, en calidad de.
Bialde. Toponimia. Bidealde.
Bilbau. Toponimia. Bilbo.
billera, Billera. Izena. Dantzaldi. 🔀 Sesión de baile.
billumen, billumena. Izena. bildumen. 📄 Kandela luzea eta mehea, gehienetan argizaiolan bildurik hilobietan-eta erretzen dena; argizaiola bera. 🔀 Cerilla. Tablilla en que se recoge la cerilla que arde en las sepulturas..
bire, Biria. Izena. Bide. 🔀 Camino.
birexur, Birexurra. Izena. Bidezidor. 🔀 Sendero, senda, atajo.
Bitorrene. Toponimia. Miura.
bixi, Bixiya. Adjektiboa. Bizi, bizkor. 🔀 Viva/o.
biyurrittu. Nagusia. okertu. 🔀 torcer. txurmiyua bihurritu., lepoa bihurritu.
biyurritu. Nagusia. Estutu. 🔀 Apretar., 🔀 Comprimir.
bolara, Bolara. Izena. Bolada, garai. 🔀 Racha, temporada.