gaizu

Forma mugatua: 
Gaizua
Kategoria gramatikala: 
Izena
Batuan: 
Gizajo, gajo
Aldaerak: 
Gaizo
Esanahia: 
Gazteleraz: 
Desgraciada/o, desdichada/o, pobre
IkusiAipamenaHiztuna
Aipamena ikusi- Guen amana ezin yunen jon: "Harek jo nau!", "Alde hemendikan!" sango ziñen, danba!, "Alde hemendikan!" ez? Porke harrek enteintzen zulako gaizuak. Hombre, hamar umekin gaiñea, zer? Por Dios, Por Dios, hoinbeste txoaki.Manterola Arrieta, Maillolli
Aipamena ikusi- Bai. Gaizua! Oso guapa zen erretrat... oso guapa!
- Zer zen, aman aldetik denak guapak ordun!
- E? Bai.
Zabalegi Lazkanotegi, Joxepa
Aipamena ikusi- Attak, ezta pentsatu 're! Ni joten banitzan lanea béak alde iñ ingo 'men zun hemendik eta.... Klaro, arront lotu ziten 'ta nik itxian. 'Ta hoeita zortzi urteko nittunin bai, neska, biño neska gaizuak 'e makiña near in zun harrek eta nik 'e bai jakiña! Pena genun 'ta! Eta hola.Harreguy Agirrezabala, Xabier
Aipamena ikusi- 'Ta gue Luixak zun beldur bat! Porke ordun hasi zin e...! Illia mozten emakumiri, zeako, e....! Erretxikiko bi ahizpai. Pentsa 'zazu, haik zer zin gaizuak! Ezer ez! Ordun saten zen bezela, pes ezkertiarrak zin. Haik Donostira eunero esniakin jon 'ta torri itten zin 'ta bat behintzat, Iragorri Iriarte, Frantxiska
Aipamena ikusibea itten zela responsable denantzako 'ta itteko mesede andri hari pakin uztia, e! Herri guziyan parregarri zabilzaztela 'ta ez zutela eskubireik 'ta... Euntalako bronka armatu 'ta hala moztu zen hura. Bikaiyua ate zelako. Biñon... Gaizuak! Zea, bertaiño Altziberko... Iragorri Iriarte, Frantxiska
Aipamena ikusiAndria gaizua erotuta geldittu zen azkenin ama, e! Berez ez zen oso zea, biño. Harrek itten zun, Goñin itxean aurrea torri, klaro, ordun Goñi 'ta, bazin hemen kabezillak Oiyartzungo reketin jabik eta... Atian aurrin jarri 'ta ejuka, biño nahi zittun guziyak saten zizkan.
Iragorri Iriarte, Frantxiska