Nobio-kontuak

Neska-laguntzea

Motoaren garrantzia neskatan egiteko

Transkribapena

-Motua zutenak 'ta bentaja geiyo izango zenuten? Zea ai giñan aleiya itxea launtzia 'ta.
-Jolin hoixe! Motua zunak... Ordun sai erra zen. /"El que tiene Ossa, la más hermosa"/.
/"El que tiene Vespa, tiene neska. Y el que tiene Ossa la más hermosa"/.
-'Ta zuk zer zenun?
-Vespa.
-'Ta motua eosteko 're lana in berko zen e!
-Bai galanki!
-Joe...
-Nei lembiziko motua kosta zin hogeita bi milla pezta.
-Ordukuk...
-Biño oango jesus! Oango hiru milla biño geiyo dirutan. Ordun seuru!
-Karo, karo.
-Astian zea irazten zen pizar harrekin.
-'Ta bizikleta utzi 'ta motua? Kategoriya iyotzen?
-Bai.
-'Ta ziarka ibilli berko zuten 'o neskak?
-Bai...
-Ben gonakin 'ta?
-Bai, bai ordun bai.
-Biño gue ama ez zen hala ibiltzen...
-Bai!
-Baita 're? Ziarka ibiltze' al zen? 'Ta zea e... ordun ze iten zen hoi motua zutenak eta kompaziyoa oan kotxe ona dutenak 'o itxia dutenak eta beti fama geiyo 'ro eukitzen dute gaztian artin 'ta.
-Bai... Jolin hoi emakumik ben artin sango zuten: "Hi andreaiya, ui nobiyua 'ta motukin 'ta zea 'ta guk ingo al dugu holakoik 'ta zea" 'Zango zen komentaiyua, 'zango zin. Hoixe! 'Ta oan berriz motua izan, 'o kotxia izan 'o izan ez importik ez! Dena bado 'ta! Ordun jolin...
Nor Lardi Landa, Joxe Luix
Lehentasuna 3
Transkribaketa Egina
Zinta OIA-005
Pasartea 0:00:00 - 0:02:00 (2' 00'')
Laburpena Klaketa. Neska-mutilen arteko harremanak. Audioa gaizki dago.

Baserritar eta kaletarrak

Transkribapena

-Zea ez al zen izaten, garai batin uste 'ut izaten zela. Ezkondu aurretik andreaiyak uste 'ut jon ber tzu... Gizonan... Nobiyun baserrira ezkondu ber bazun, andreaiyak jon ber izaten 'men zun eun batzuk lenoztik 'o iakustea amari,mutillan amari,aleiya, bazekila lanin.
-A...
-In ber izaten 'men zittun arropak garbittu 'ta...
-Bai, hoi, hoi ez naz, hoi ez naz akortzen ni. Iul bai, ez bate harrittu! Oi! Beste aillekatik bazon zea erra 'ta! Han zeatzia hoi, normala oi!
-'Ta zea... baserritarra baserritarrakin 'ta kalekuk kalekukin ezkontzen zin 'o kalekuk baserritarrakin iul-iul?
-Gutxi! Kalekua baserritarrakin, bai tartin tartin, biño gutxi. Jenelin baserri-baserrikukin.
-'Ta izango 'ia kalekuk baserrira ezkondu 'ta geo baserrira oittu berrak izanduk, ez?
-Bai, biño gutxi. rar... konta ala. Beti baserrikuk baserrikukin geiyo. 'Ta kalekua kalekukin.
-'Ta geo izango zin zea baserri onekuk eta haikin naiyuo 'ta ez?
-A, jolin! Bai, 'zango zin.
Nor Lardi Landa, Joxe Luix
Lehentasuna 2
Transkribaketa Egina
Zinta OIA-004
Pasartea 0:53:15 - 0:54:25 (1' 10'')
Laburpena Kalekoak baserrikoekin gutxi. Baserri onekoak.