Hiztegia: A

argolla, argolla. Izena. burdin uztai, txinga. 📄 Paretean tinkatuta egoten den uztaia, normalean, animaliak lotzeko. 🔀 argolla.
arguyun ari. Nagusia. berriketan edo tertulian ari. 🔀 tertulia, estar hablando.
Arizluzeta. Toponimia.
Arizmendi. Toponimia. Arizmendiene.
arkara. Aditzondoa. arkara. arkaa 📄 Ardia, eta zenbait tokitan ahuntza era bai, arreske. 🔀 oveja o cabra en celo.
Arlepo. Toponimia. Arlepo.
armoni (1), armoniya. Izena. Errieta, sesioa, eztabaida.. 🔀 Riña, bronca.. Armoni hitzak adiera ezberdinak ditu. 1. Errieta, sesioa, eztabaida. 2. Marmarra. Honez gain, "armoni errin" espresioak giro onean esan nahi du eta "beti armoniyan" dabilena berriz beti sesioan edo marmarrean ibiltzen da..
armoni (2), armoniya. Izena. Marmarra. 🔀 Queja, refunfuño.. Armoni hitzak adiera ezberdinak ditu. 1. Errieta, sesioa, eztabaida. 2. Marmarra. Honez gain, "armoni errin" espresioak giro onean esan nahi du eta "beti armoniyan" dabilena berriz beti sesioan edo marmarrean ibiltzen da..
arotzin. Lexikoa. Arotz lanetan. 🔀 Ejerciendo de carpintero.
arraiketai, Arraiketaiya. Izena. Arrain sailtzaile. 🔀 Vendedor de pescado.
arraitz, arraitza. Izena. arraitz, segarri. 📄 Sega zorrozteko erabiltzen zen harria 🔍

Arraiztu aditza ere maiz erabiltzen da.

. 🔀 piedra afiladera.
arrantxo, arrantxua. Izena. arrantxo. 📄 Pertsona askorentzat prestatzen den janaria, bereziki soldaduei ematen zaienari egiten dio erreferentzia normalean. 🔀 rancho, comida.
arraska, Arraska. Izena. harraska. 📄 Bereziki, sukaldean baxera garbitzeko erabiltzen den aska. 🔀 Fregadero.
Arraskue. Toponimia. Arraskue. 📄 Karrikako baserria.
arrats, Arratsa. Izena. Gau. 🔀 Noche.
arrimatu, arrima. Nagusia. hurbildu, gerturatu. 🔀 acercarse.
Arrita. Toponimia. Arrieta.
arriua. Izena. Arreo. 📄 Ezkondu aurretik emakumeek josten eta bordatzen zituzten maindireak, erropak... 🔀 Ajuar.
arroba 'ta erdi. Zenbatzailea. 40kilo.
arront . Adberbioa. Oso, zeharo, guztiz.. arrontin 🔀 Muy, completamente, totalmente..
arront (1). Adberbioa. Oso, zeharo, guztiz.. arrontin 🔀 Muy, completamente, totalmente.. Zenbaitetan aditzekin ere erabiltzen da esanahi berarekin..
arrontian. Lexikoa. 📄 Ondo
artajorra, Artajorra. Izena. Artajorra. 🔀 Escarda del maíz.
Artikutza. Toponimia. Artikutza. 📄 Artikutza geografikoki Goizuetako udalerrian baitan dagoen barruti edo eskualdea da. Hala ere, Donostiako Udala 1919tik haren jabea da eta iristeko bidea aldiz Oiartzungo Altzibar eta Karrika auzoetatik abiatzen da. Esparru natural eder honek 37 hektarea hartzen du, barruan 6 milioi zuhaitz inguru dituen baso zabala gorde duelarik. Bestela, Artikutzako urtegia edo Enobietakoa 1947tik 1953 arte eraiki zuten, gaur egun zaharkitua gelditu den arren Añarbekoak ordezkatuz. Euskal Herriko ingurunerik euritsuena eta zaharrenetarikoa da.
Astiarra. Toponimia. Astigarraga.
astiñ astiñ in. Nagusia. Ondo astindu. 🔀 Sacudir bien.
atalaya, atalaya. Izena. atalaga. ataliya 📄 Garai batean baserrietan atea ixteko erabiltzen zen zurezko egurra. 🔀 tranca de la puerta.
atautxi, Atautxiya. Izena. Aitabitxi. 🔀 Padrino.
ateiyeran. Adberbioa. Ateratzerakoan. 🔀 Al salir.
atezi. Nagusia. Atera arazi. 🔀 Hacerla/o salir.
atsu, Atsua. Izena. Emakume. atso 🔀 Mujer.
atta seme, Atta-semik. Izena. Aita-seme. 🔀 Padre e hijo.
attatu. Nagusia. Aipatu. 🔀 Mencionar.
attu. Nagusia. Ahitu. 🔀 Acabar, terminar.
atzea. Adizlaguna. Berriz. 🔀 Otra vez. Askotan bi formak batera agertzen dira: berriz atzea..
auro. Adizlaguna. Azkar. 🔀 Rápido.
Auxkene. Toponimia.
auzua, Auzua. Izena. Bizilagun. 🔀 Vecina/o.
Azañe. Toponimia. Aizegain.
azpikoz gainea. Lokuzioa. barrengoz kanpoa 🔀 al reves.
azpiyak ate. Nagusia. Gorotza atera. 🔀 Sacar estiércol.
aztal, aztala. Izena. zangosagar, aztal. 🔀 pantorrilla.
aztaluhal, aztaluhala. Izena. aztaluhal, uzterina. 📄 Zamariei ipurgainean jartzen zaien larruzko uhala. 🔀 grupera.