auzua

Forma mugatua: 
Auzua
Kategoria gramatikala: 
Izena
Batuan: 
Bizilagun
Esanahia: 
Gazteleraz: 
Vecina/o
IkusiAipamenaHiztuna
Aipamena ikusi'Ta geo ebiya, gaur bezela 'ro hola ez? Tormenta ya heldu da, 'ta belarretan denak launtzea.
- Bai, bizilaunak hortan bai, auzuak... Artajorran 'o zelai haundiya baldin bazen, lenoztik hitz eiñ 'ta elkartzen zin, elkartzen giñan 'ta...
Iragorri Iriarte, Frantxiska
Aipamena ikusi- Bai, bakarrik bizi ber bazun enteintzekua zen, biño haimbeste iondu 'ta!
- Bai, bakarrik, biño bazittun auzuak!
- Bai.
Zubialde Olaskoaga, Kaxilda
Aipamena ikusi- 'Ta hoik auzuak zin zuenak?
- Klaro, auzuak... miño ondo kompontzen giñen. Oso ondo kompontzen giñen miño ne gizona e'zen... e'zen apostozalia, hura e'zen bate. Miño hoik bai, hoik apostozalik zien.
Irastortza Artola, Inaxi
Aipamena ikusizarrenak ttikiyak hartu 'ta Urkabea. E... Auzuan lau bizitza giñan 'ta lautatik hiru karabinero 'ro holokua izaten genun. 'Ta mingaiñ zikiñ holokuk izaten baizin, dembo batin behintzat, uan ez dakit nola izaten den jendia. 'Ta halakukin ez juntatzeatik 'o gehiyegi,Bikandi Aristizabal, Maitxo
Aipamena ikusi- Hoixe torko zila! Tortzen zila! Sate 'izut, batzuk etortzen zin goizin seitako mezetatik atera 'ta zea, kan kan, kan ohiyin sartu berriya igual bostetan 'o lautan, 'ta ate joka! Auzuak esnatuko zin.Sagardia Olano, Maitxo
Aipamena ikusi'Ta geo pues bakizu, auzuak eta! Han elkarrekin... Elkarren bazterrin 'ta! Handik aurrea iña izango zen pareja!
- Bai. Ez, raro itten nau Iparraldekua izan 'ta lanangatik 'o zerbatttengatik torriya...
Harreguy Agirrezabala, Xabier
Aipamena ikusi- Launik haundinak 'ta saten zuten!
- Auzuak eta!
- Bai, ez onenak!
Iragorri Iriarte, Frantxiska
Aipamena ikusiNik ama nun ne iual-iuala. Hare denakin ongi izaten zena. Auzuakin 'ta joten zin guziyakin 'ta denakin ongi (...). Bai, beste ahizpak 'e hala genittun, e! Haik hillak 'ttut, beste bi ahizpa bagenittun.Zabalegi Lazkanotegi, Joxepa
Aipamena ikusiGeo ordun auzuak izaten giñan familikuk bezela, elkarrei launtzen. Si te visto no me acuerdo. Hoi gauza, e! Kambiyua! Zeak in du, bizimoduk in du hoi.
- Bai, berra béak!
Zabalegi Lazkanotegi, Joxepa
Aipamena ikusi- 'Ta bagiñan betzi senide! Ordun denak familia numerosa! 'Ta hoben-hobena mutilla jatorra eta gaiña zun patua soldauxka aurretik biño gerra torri zenin, eaman in zuten, korbata 'ta guzi ibiltzen zen 'ta ordun auzuak burla itten ziyoten: "hoi kaballerua korbatakin ta!".Zabalegi Lazkanotegi, Joxepa
Aipamena ikusi- Txandaka.
- Txandaka. Bertzen zenin o' familiya itteki o' izandu 'ta ttikiya 'ta ezin zun kanpun o' zea 'ta ordun auzuakuak bertatik berta baldin bazen launtzea joten zen. Horra.
Mendiburu Etxeburu, Teodora