Arizluzeta

Kategoria gramatikala: 
Toponimia
Esanahia: 
IkusiAipamenaHiztuna
Aipamena ikusiMaestra aittu ziñanin, geo utzi zenunin, ez al zizuten gurasuk san... Pena izango zuten utzi zenulako!
- Keba. Hortako haik haundituxik zin 'ta, bada bat hemen, hola nekin billiya. Ailuxitakua.
Zabalegi Lazkanotegi, Joxepa
Aipamena ikusi-'Ta... geo handik torri nitzen eta berriz beste lau eun biño lenoztik berriz Ailuxeita:Arizluzeta]. Nola, morroiya billaka aitzen zin ordun. 'Ta neskamik...
-'Ta asko ibiltzen ziñazten hola morroi 'ta?
-Oi! Jákiña ba, itxian deus ez zunak...
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi-Bestela agortua eongo zen. Eta basuak san zu len oan batzuk ya ez dila 'ta ze baso, hor e Ailuzeitako hortan haitziya 'ro bazen...
-Bioti. Haixti haundiya. Bioti.
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi-'Ta zuek iñorrez Larrazaltik?
-Ni dantzan. Bai, batzuk dantzan ibiltzen zien Ailuxetako 'ta zeak 'ta hoik dantzan ibiltzen zien.
-Ailuxeitakuk dantzarik zian, jolin!
Irastortza Mitxelena, Joxe Luix
Aipamena ikusi-Hoa eaman beti atentziyua. Biño gaiñekun! Zea 're atea Ailuxetatik 'ta arratsin buelta zeatik Goizutatik 'ta ddena mendiya! Dena mendiya, dena mendiya! Nik beiñ 'e ezer 'e ikusi. Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusizeara Sorondoa. Sorondotik gotti, zeara, Otraitzea. Otraitzetik Aizeaiñea, 'ta Aizeaindik Arlepoa 'ta handik Uzpura 'ta handik Okillira 'ta Berdabiyoa 'ta, Ailuxeta:10939] aldea 'ta... Larrezabalea 'ta...Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi-Morroi neon tokikuk!
-A...!
-Ailuxetakuk
-Ordun orrontin gazteik eosi zenun panderua.
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi'O hamabost in nittun? Zerbaitte hola beimpin... Txermoniyak eaman 'ta propina. 'Ta eliza jaiyero honea, handik Ailuxetatik e! Oiñez... 'Ta jakiña meza, 'o meza entzunta 'ro kuzkuzin naillela panderua han kusi! Beko drogeiyan. 'Ta eosi! Hartu 'ta martxa neri harrekin.Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusizean 'e bai Eskasen 'o... bai Ailuxeta:10939] ailleka 're bai. Iturrioztarrantzat aldi hura. 'Ta hau, hemengo zoku hau Ergoinguntzat, bai Ergoin 'ta Altzibar 'ta...Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi-'Ta noa joteko hoi?
-Ailuxetatik Goizuta.
-Goizuta... 'Ta horta bakarra joten ziñan Goizuta?
-Bai... Errota 'ta... Geo manduan ailleka batin kartzen nun artua, iamateko iriña. 'Ta ako almuada hau bezelako zai bat, 'ta hogeita bost litroko zaiya, zatua bezela.
-Arduakin?
-Arduakin.
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi- Bai ingurukuk bai (..) dozena erdi bat eo dozena igual. Alepokuak e' bazin joten zienak eta, Ailuxietakuak eta (...)Negu batin eo ibilli giñan.Irastortza Mitxelena, Joxe Luix