Ikasle ohiak

Primary tabs

Nor Berrondo Iartzabal, Luixa
Lehentasuna 1
Transkribaketa Egina
Zinta OIA-045
Pasartea 0:42:20 - 0:45:20 (3' 00'')
Laburpena Bere ikasle askok jarraitu zuten ikasten: medikuak, apaizak... Eta horrek poza ematen du.

Transkribapena

- Ikusi baten batek baliyo zula seitzeko 'ta... Ez dakit ikasten seitzeko kampun 'ta, biño klaro, gurasuk ez utzi 'o... Lana in ber zulako 'ro...
- ¡No creo yo, e! Posiblidadia zunak 'o hain zerratuk itxekuk baserritik atera zittekela,
oseake nik uste 'ut hola... Bada, asko dia, e! Aurrea jon dinak hor, e! Empieza... Tengo médicos... Zea bea... Roteta.
- A bai. Hoi gaztiaguk ya.
- Apaizak ez dakit zembat bazin.
- Ya pixka 't gure garaiyakuk. Igual hain aspaldikuk igual ez, ez?
- Ezkerrenekua, beste apaiza hil zena 're bazen. Geo... Espera, sí, ya había...
- Ordun salida seminaiyua 're asko zen.
- Bai.
- Ez?
- Seminaiyua 're salida...
- Ordun asko joten zen zeara. Eta... Chica, no me acuerdo de momento, biño ongi aterik badia. Honoko zea hauk beák... Aristizabal hoik beák 'e ofizinan, behintzat zeatuk,
bi izango dia. No, uno ebanista y el otro es el que está. Eta ongi kolokatuk.
- Egoera aldatu zenin 'e diro gehixio ikusi zuten gurasuk...
- Bai, bai.
- 'Ta horrek poza mango 'u ba?
- Hoixe maten dula! Elizan bertan ekusi 'ta (...), los que son alumnos míos. Leen y ayudan y... Asko dia. Bai, ez hola beitu!
- Ez zattut beitzen!
- Me mira así!
- Eske...
- Me da alegría. Koro bea.
- Bai, bai, biño dia...
- Bai, bai,bai. Bai.
- Karo, urtiak jon que yo me jubilé!
- Zuk pentsatu gaur hil dena...
- ¡Sesenta y cinco, alumno mío!
- Ordun klaro...
- Garaiy hartan ez in joten (...)
- Hoi da, hoi da. Eske bea pribilejiatu bat izan zen, garaiy hartako eskolan maistra izatia,
hombre!
- Osaba harrei esker.
- Bai, interna, porque no había otro remedio.
- Bai, biño, zein juten zen ordun? Zein zin? Iñor ez ez zen juten.
- Gutxi izango zin.
- Zue garaikuk karrera dunak eta?
- No, no, no no.
- Bueno biño karrera... Batetik 'zu ikasketak, biño geo baita 're euki ber da eskola jarri 'ta... San nahi 'ut, izan ber da...
- Ese es ayuda de Dios.
- Ba, biño norbeak baliyo ber du.
- Testigo de Jehová no, pero Cristiana sí.
- Dios sí, biño norbeak euki berko du korajia. Eoziñek...
- A mí no me costó. Mira te voy a decir la verdad.
- Eske bea indar haundikua da 'ta primer ministrona jon ber baldin badu, jon ingo 'a.
- Bai, seuru.
- Bai, bai, e?
- Hoixe.
- Hoi da, béak dula indar hoi.
- Béak du, béak du indar hoi.
- Yo no sé. No donde he estau, menos en casa, me han querido todos.
- ¡Qué mala es!
- A mí en el colegio... Terminar y llamar a llenar agujeros...