Zinea

Zinea, antzerkia, Pabellón Alfonso XIII

Transkribapena

Nor Arbelaitz Sarasola, Rufino
Lehentasuna 2
Transkribaketa Egin gabea
Zinta OIA-040
Pasartea 0:57:20 - 1:00:56 (3' 36'')
Laburpena Denak hitz egiten. Zinemara behin joan ziren, Errenteriara, eta Juana de Arco pelikula ikusi zuten.

Zinema

Transkribapena

-'Ta zu gotzen al za, oaiñ hola dotorez ai gala 'ta, Sara Montiel torri zela pelikula grabatzea?
- E?
- Zu gotzen al za Sara Montiel...
- A bai, Sara Montiel?
- Gotzen al za?
- Itxetik kusi 'ta!
- Karo, plazan!
- Ni plazan bainitzan! 'Ta aurrekaldin nun 'ta!
- Metro gutxira ikusko zenun ordun!
- Aleiya! Balkoiya lepoaiño betian ekittu nun! Jendez dena betia! Izautzen zen guziya, denak ne etxea! Hua ikustea! Sara Montiel!
- Gotzen za nola izan zen?
- Akortu? Primeran akortu! Primeran!
- Ze in zuten? Prozesiyua 'o...
- Harrek? Teatrua! Teatrua in zun, teatrua! Eta bestia zeiñ zun harrek bekin?
Oiyartzungu zun 'ta! Barberuna! Bai, barberuana! Nola... Bai...! Akortzen, akortzen ez zaztela! Oaiñik hemen da 'ta! Jabier du izena gaiña!
- Bai!
- Hori!
- Hoi ate al zen bekin?
- Bai! Sara Montielekin!
- Ordun beai galdetu ber 'yogu!
- Bai! Biyek ate zin!
- Gurutze Berrin iondu 'men zen.
- Bai ,baita 're, baita 're. Baita 're.
- Oso guapa izango zen!
- Uaiñik atetzen da, e!
- Bai. Biño... Bueno!
- Oaiñ kambiatua milla gauzetan!
- Karo! Biño harrek...
- Harren arpeiya, harren arpeiya... Biño ordun!
- Rebuelo erra izango zen!
- E?
- Rebuelo erra iongo zen hemen!
- Plaza bat eondu zen! Lepoaiño betia! Denak hua ikustea! Denak hua ikustea! 'Ta oaiñ askotan kusi izan dutenin saten dut: "horrek zembat arpei 'te 'ttu! Ordutik honea!"
- Bai.
- Bua...!
- Joe, hua 're!
- Uaiñ urte asko 'ttu harrek 'e!
- Bai...!
- Ordun gaztia zen.
- Harrek gaiña ez du meritoik! Hua operatu 'ta dena in da!
- Ba, horrek arpeiya dena berrittu du!
- Bai...!
- Dena. Dena bai.
- Diruk harrek 'e!
- Asike akortzen za!
- Bai. Bo, ni ez naz gotzen, nik ikusi nun pelikula!
- A! Pelikula ikusi zenun!
- Itxian pelikula ikusi genun, 'ta ordun san ziten: "ikusi pelikula Oiyartzun atetzen da 'ta".
- Bai, bai, bai. Oiyartzungo plaza erki jitu zun harrek. Erki jitu zun! Oi...! Yalokreo!
- 'Ta bestela, zinia bai al zen Oiyartzunen?
- Zinia bazen. Don Jose apaiza, bakizu, Bergaretxe?
- Bai.
- Harrek itten zuna! Harrek botzen zun.
- Hara.
- Kontsejun. Zinia botzen zun harrek jaitan, tarteka. Beti ez, e! Biño tarteka botzen zun zinia. 'Ta joten zen jende asko, bai.
- Zu joten ziñan?
- Bai, behiñ 'o behiñ. Gutxitan jon nitzan. Gutxitan. Biño behiñ 'o behiñ jon nitzan. Biño zinia botzen zun.
Nor Zubialde Olaskoaga, Kaxilda
Lehentasuna 1
Transkribaketa Egina
Zinta OIA-014
Pasartea 0:41:00 - 0:44:30 (3' 30'')
Laburpena

Sara Montiel espainiar aktoreak pelikula bat grabatu zuen Oiartzunen. Jende askok gogoratzen du gertakizun hau. Kaxildak ere oso gogoan du: plazan bizi ziren eta beren etxeko balkoia leporaino bete zen filmaketa ikusteko. Oiartzunen zinema egon zen; Don Jose Bergaretxe apaizak jartzen zituen pelikulak Kontsejun.

Zinea, argazkilaritza

Transkribapena

-Zinia bai al zen atta?
-Bai.
-Kalin? Bai?
-Bai.
-Nun zen?
-Goiyan!
-Goiyan nun?
-Erretratuk nola zin, erretratuk kustea nola jon giñan?
-Bai.
-Hantxe!
-Oan pleno aretua den hartan? Han zinia? Joten al ziñazten zuek?
-Bai, ni beiñ 'o jon 'zandu naz. Gaztiak bertan gelditzetik, bestela Errentira joten zin 'ta.
-A... Zu naiko gaztia ziñala zinia hor 'o?
-Naiko gaztia 'ro ba... Hogei urte iñak beimpin gutxinin. Geiyo iul.
-'Ta gustatze al zizun zinia? Ez? 'Ta teatruk eta gotze' al za?
-Ez.
-Teatruk eta gotzen?
-Ez naz akortzen.
-'Ta zu gotze al za hanako Sara Montiel torri zela pelikula grabatzea?
-A, pelikula bai! Bai...
-Kriston reboluziyua izango zen ordun? Han al ziñan kalin? Kalin rodatu zuten, ez?
-Bai... Baita Gurutzen barrena, hor 'billi zin.
-A bai, Gurutze Berrin 'ta ez? 'Ta kusi al zenun zuk?
-Bai... La Reina de Chantecler 'o ez dait nola den.
-Bai...
-Sara Montiel Oiartzunen. 'Ta gaiñekun zea, e... Argazkilaiyik 'o bai al zen?
-Zea Sankrixtaba. Oan nola gu Seiñen haik. Gaiñekun hola erretratua ate ber baldin bazenun dexentia Piruxkenea jon ber zenun Errentira.
-Eta harrek, biño harrek 'e asko atetzen zittun baserritan 'ta ez?
-Ez dait hoixe. Boda 'ta hola beimpin asko, kumuniyo 'ta. Biño ordun Piruski bakarra zen, oan bakizu zembat pilla din?
-Klaro, bai.
-Denetik.
-Biño len oso gutxi ateko zen erretratua.
-Oan bezela ez beimpin. Hola gotu ta kazk!
-'Ta kumuniyua inta 'ta re hola ez, ez?
-Kumuniyua inta 're bai batzuk.
-Batzuk...
-Posible zutenak. Dirua zunak 'o...
-'Ta kumu... e... zea... kumuniyua inta itxian ez zen bazkaiyik 'ta ezer zeik izango?
-Bai... itten zen pizarra itxian. Kampun... bai... segun ze famili zen.
Ongi zinak baldin bazin, haik ingo zuten pues berbara... Oan gaiña jatetxe 're ez zen 'ta nombatte ingo zuten jesus! Biño jenelin itxian.
-Itxian...
Nor Lardi Landa, Joxe Luix
Lehentasuna 2
Transkribaketa Egina
Zinta OIA-003
Pasartea 0:54:20 - 0:57:30 (3' 10'')
Laburpena Zinema: pleno aretoan egon zen, gazteak bertan gelditzeagatik. Sara Montiel Oiartzunen. Argazkiak: Figurski Errenterian. Jaunartzeak.