Ikasle kuttunak

Primary tabs

Nor Berrondo Iartzabal, Luixa
Lehentasuna 1
Transkribaketa Egina
Zinta OIA-045
Pasartea 0:48:20 - 0:50:50 (2' 30'')
Laburpena Ikasle asko ditu gogoan Luisak. Batzuk bihurriak zirelako, beste batzuk zintzoak, bereziak beste batzuk eta baita aski maitagarriak ere tartean.

Transkribapena

- Pues ama harrek tuberkulosis harrapatu zunin, contagió no sé si a tres o cuatro hijos. Eta ingresatuta 'ta geo han alaba zakala, bekin batin meninjitis. Me trajeron un día la foto de ella en la cama con los ojos cerraus... Nearrai man 'ta eun guziya negarraiy ezin kendu neska!
Hua gotu... Kuadrua 'ta... Eta zea geldittu zen, un poco kin kin. Biño geo hasi zenin zeara, eskola, béak nahi zun garaiyan sartzen zen. Bazittun senidik, biño a su bola! Eta harrapatzen bazittun kardaberak 'o (...) igual eta beri hoik hola hartu 'ta
"berandu heldu naz, biño zui hok ekarri nahi nizkizun 'ta haik biltzen aittu naz".
- (...)
- Ordun erregaluk itten zittun!
- Eta geo atetzen zenin, joten zen... Pues le querían todas. Inguruko baserrita igual 'ta Katalintxok attonak "hi beti eskea tortzen ñaz, beti ze mango guk, ez al dun deus karri ber baserritik, 'o zer? Ez al dun mizpirik 'o zerbatte?" 'Ta "hobe 'zu mizpiraik ez jan,
mosorroz betiak dozte denak!". Neska jatorra. Eta oaiñ... Hua kusi genun Hondarrabiyan, playako komonak zaintzen eta verme a mí 'ta yo no sé si me tiene pánico... Errita 're maten niyon berandu tortzen zelako eta "ui, ui, ui, gue maistra, gue maistra, gue maistra, gue maistra!
Eta azkeneko attan entierrun. Y que emoción le hizo. Harrei pox haundiya man ziyon, zertikan han zon zean jarriya eta zeatu nitzan, inguratu nitzan 'ta ordun 'e gauz bera. "Ui, ui, ui, ui, gue maistra, ui!" Se casó. Se conoce que...
Ikusten zuten mutillakin nola zabillen y ya le puseiron en condiciones de no tener familia y demás eta creo que la persona más feliz. Gallego bat 'o ez dakit zer dun gizona. Jo, como le adora!
'Ta familiyan matte 'me 'ute! Oseake suertia izandu zun harrek 'e gaixuak be gaiñin.
- Bai.
- Felixitas. Biño akortzen naz... Oaiñ 'e akortuko 'ia zean, hartu (...) hola 'ta
margaritak harrapatzen bazittun, más feliz todavía. Holako zeak "eske oain berandutu in nau hoik ezin harrapatu aittu naz 'ta zuetzat, zuetzat!". Batzutan eskerrik asko 'ta bestetan errita man 'ta segi aurrea.