eskola

Nor Lasa Auzmendi, Joxe
Lehentasuna 1
Transkribaketa Egina
Zinta OIA-089
Pasartea 0:43:46 - 0:46:31 (2' 45'')
Laburpena Mendinzaharren hasi zen eskolan sasimaistrarekin. Ondoren Txaparrera. Gero mojetara 10 urte arte. Gero eskola publikora 14 urte arte. Gustora joaten zen. Bere adineko jende asko ez zen joaten eskolara, elizak hori nahi zuen.

Transkribapena

- 'Ta eskola jungo ziñan
- Eskola jon giñan Oiartzuna.
Bai, 'ta aurrena eskola hasi giñan Mendizarren sasi maixtra saten dena ´ro 'ta
- Nun esan dezu?
- s ze zea
- Ze tokitan? Mendinzar
- Mendizar zer zan etxen bat o' hola o'?
- Hor zen hiru bizitza 'ta baten bat zen eskola bai. 'Ta saximaixtra saten dena 'ro bai, ta geo Txaparrea
'Ta ni akortzen naz ni numatte mutiko gaixtua nitzan, numatte muti kozkorra gaixtua!
- A bai e?
- 'Ta amak hor arrastaka esateko eskola eaman, bai 'ta jo eta geo karo "- Ikusiko 'ek eskola jotian! nola (...) " dena aldrebes gustoa!
- 'Ta hor Medinzarren zein zen zure maixtra
- Hoixe bai ,
- o' maixua zan?
- ez maistra maistra ba zen oso ona maestra emakume bat
- Izena goatzen za nola zun?
- Ez, ez ez, e naz hoi ez dakit enaz akordatzen izena
- Gio Txaparrea 'ta Txaparrea 'ta handikan ya geo Oiartzuna mojeta, mojeta eskola geo 'da bai.
Mojetan eskola hara e... hamar urte arte. Gizonezkuak o' mutilak hamar urte arte, 'ta geo ya jarri zuten eskola munizipala o' zea
- Publikua
- Bai zean Oiartzunen Beko Plazako hartan haber e' nola(...) hoi izena harrena e... aber akordatzen nazen
Bai, oso errespetuko maisua, errespetuko maisua, 'ta han debalde, debalde zen han
- Debalde
- 'ta bai yasta
- 'Ta hara han hamalau urte arte, oan hamasei urte arte erki da, miño hamalau urte arte 'ta gu baserriyan 'ta manejatzen giñan miño
jende asko Oiartzungua gue edadekua analfabetuak etxian ardiyai kontzen 'tabar eskola torri berrian bai 'ta hoi gañea elizak hoi nahi zun!
Elizak nahi zun dotriña dotriña jakiñazkio gehiyo ez jakittia hobia. Bai eta emakumiak e' fabrikan eta lanin hasi berrin ez, fabrikan gaizki, fabrikan bata besti gaizki eakutsi
'Ta emakume gehinak jostea, jostea etxekuak jo desonra! fabrika lanea jotia 'ro baserriko emakumia 'ro bai, bai ne andria beiñe
- Fabrika ez miño jostea bai.
- Jostea jostea jostea 'ro zerbatte ittetik josten bai 'da hola.