Leherketak

Nor Pagadizabal Artola, Joxe
Lehentasuna 1
Transkribaketa Egina
Zinta OIA-050
Pasartea 0:40:30 - 0:44:00 (3' 30'')
Laburpena Lehergaia nola jartzen zen. Esku-palarekin kargatzen ziren bagoiak. Azkeneko lau urteetan ekarri zituzten makinak materiala kargatzeko. Dinamita zainduta egoten zen, lapurtzeko beldurrarengatik.

Transkribapena

- Mazan dembo haitan, mazan. Bos bat xolo, metro erdi batekuko' hola itten bazin, ona! Gio itten zin pilla hoik makina hoikin. Jesus!
Hamalau hamabos zolo metro 'ta erdikuk. Lenbiziko kuelia, galeiya hau da frentia 'ta, hola elkarrei beira ttak. Ttak. 'Ta goyan, bestia hiru, hiru zea hiru barreno sartuaz tipu honta. Kuelia saten zitzaion horrei
Gio bi arko. Bi arko. 'Ta pixtoiyak etortzen zin hiru tiempokuk ,erdiku hok aurrena atetzeko. 'Ta hok atetzen zuten erdiko trontxu hau 'ta gio bestik libertadia gelditzen bai ziyoten hara espa lertzeko.
-Ahh
- Karga bakizu ze zakar pilla! hogei bagoi 'ta hogeita bi 'ta noiznahi.
Majiña palala han!
-Palakin itten zen hoa?
-Palaz kargatu bagoiyak geo, esku palakin.
Azkeneko bi urtetan o' hirutan o' holaxe, makinak karri zittuzten lanea hua kargatzeko. Jesus, hua difentziya!
- Lenoztik karri bazittuzten!
- Eskabadora bezela, tran tan tan hartu 'ta blauxt! Makinan beab gaintik, atzin beai eatsiya bagoiya, kako batekin, belaxe kargatu gañea.
- Karo personak palakin etzittun kozkor asko hartuko
- Azken pixarrak txia atetzen zen e?
- E?
- Txetzen dula! txia . Kozkoror batzuk bai boltsa hoi añakuk hola miño. Jeneak txia erria. Porrakatzen zun.
Bai kartutxo pilla erra sartu 're!
- Soiño errak eongo zin mina zoku hartan?
- Bai! Kanpotik soatzen zin, ttuk ttuk! Kampotik kontatzen ginttun, gio apuntia in ber zaten baizen!
- A...
- Zenbat falloik o' bazen o'
- 'Ta zea , 're
- Hamabost bat tiro 'ro hola.
- Hamabost tiro.
- Pega bakotxin.
- 'Ta dinamita 're toki batin eoten zen ez?
- Bai, bolboeiya.
- Bai, hua zaintzen o' zein aitzen zen o'
- Itxiya eoten zen. Geo berriz beldurra geo 'ta eyo 'ta, lapurtzeko beldurra 'ta, guarda jarri zuten.
- Guardak eondu zin urte frankun, gau 'ta eun. Atia itxiya giltzatua miño asuntua gio 'ta txarro 'ta. Gio azkenin utzi erekiya biolboiña, erki kosta zen ba huaxe 're, jesus, mendipin hoinbesteko obra iña.
Gio betik kartzen zuten bi guardiazibilkin. Bat muniziyukin 'ta bi guardiazik beste kotxikin, atzetik