Ikasketen jarraibidea

Nor Enbil Urdanpilleta, Maria Jesus
Lehentasuna 1
Transkribaketa Egina
Zinta OIA-028
Pasartea 0:25:50 - 0:28:20 (2' 30'')
Laburpena Zortzi urtera arte mutikoekin batera ikasten zuten; gero haiek eskola partikularretara joaten ziren. Mutil batzuek segitzen zuten ikasten; neskek, gutxiago. Gero egin zituzten eskola publikoak Beko Plazan.

Transkribapena

- 'Ta geo zortzi urtetan, komuniyo ttikiya itten zutenin atera itten zin handikan.
- 'Ta haik noa joten zin?
- Pes haik joten zin... Ordun eskola partikular bastante zon Oiyartzunen. E...
Iukitzen zuten Mitxelenatarrak, e... Josu dentista 'ta beno, dentista mekanikua 'ta Josu 'ta hoiken amak eta izebak, Mercedes 'ta Maritxuk, uan Zamateta don itxe hortan bigarren pisun eukiten zuten, haik, e... Geo...
Zamo Zamoko maistrak 'e partikular ematen zun eta geo Minatako zerbatt, e... Ez dakit, e... Zer kargo zun e... Minan horrek, e... Arbelai oi... Luxia saten geniyon, eta kimikua 'ro hola zen zerbatte.
Eta horrek 'e maten zun partikular. Ordun eskola partikular bastante izaten zin.
- 'Ta neskak 'e joten zin haita 'o mutillak?
- Mutillak generalin. Bai.
- Ofiziyua ikasteko 'ro hola?
- Ez! Ofiziyua ikasteko ez, eskola partikularrak zin, itxian ematen zittuten. Hoi lembiziko preparaziyu hoi! Gaiñekun ofiziyua ikasteko 'ta ez.
Ofiziyua 'ta ikasi ber zutenak Oiyartzundik jon in ber zuten nombattea. Geo eskola publikua izan zen beko plazan, biño hoi lenotikan zen. Bai.
Eta geo ondorin 'e izandu zin, biño momentu hartan ni eskolan nabizela 'ta hoik akortzen naz gehiyo, beste batzuk igual, biño ez naz hoitaz hambeste akortzen.
- 'Ta ikasketakin jende gutxik seittuko zun arrontin!
- Bai.
- Emakumik gutxiyo oaindik.
- Bai. Ikasketakin gutxik seitzen zuten eta jon ber izaten zuten hemendikan derrior Donostira gutxinin. Bai.
- Geo gehiyenak josten 'o hasiko zinazten?
- Bai, bai. Hoi bai.
- 'Ta hoi seidan izaten zen, 'o...
- Bai. Bai, ni bintzat, ni bintzat, bai. Beno, igual da hamasei urte arte ibilli nitzelako 'ro,
biño bai, segidan. Bai, neria bintzat, hala izandu zen.
- Gaiñekun burutik pasten al da, seittuko nuke ikasten 'o...