nombatte

Kategoria gramatikala: 
Adizlaguna
Batuan: 
Nonbait
Aldaerak: 
nonbatte, nunbatte, numatte, nomatte.
Esanahia: 
Gazteleraz: 
En algún lugar
IkusiAipamenaHiztuna
Aipamena ikusiZeatikan abixua, e... Errentiyan sarrera nola da hor?
- Gabierrota?
- Gabierrota 'ro nombatte hortik abiso bat, behi bat bazola han,
Egimendia Aranburu, Korneli
Aipamena ikusi'Ta zintzo jokatu, denak lana in 'da, geo batek itxia hartu Altzibarren, bestiak beste numatte 'ta zabaldu zin denak, ya hoik denak zabaldu zin. 'Ta...
- Gañea, hoi san naute nei, lehen geyenak maxterrak zila miño hasi zinin kanpoku hoik eosten...
Harreguy Agirrezabala, Xabier
Aipamena ikusi'Ta hoik Axeigorrikuri zeatutako bersuk dia 'ta. Nomatte letzen aittu nitzan hoik berriro, zeako Potoko, Pikoketako Potoko ezkontzak (...) ibillitako saltserua 'ta eztaki ze, nomatte badia hoik e' Pikoketakunak.Arbelaitz Sarasola, Rufino
Aipamena ikusi- Harrobiyan. 'Ta jornala ttikiya. Bazkaiyakin ni joten nitzan gaiña San Markoko muturrea Zamoatikan, bitu, ni joten nitzan. 'Ta ne artin anaiyak, Zamoako anaiyak alkandora urdin bat zun, honek 'e badu nombatte hor uste 'ut badula, ez dakit hautxiya 'o zer dun.Iñarra Lizaratzu, Manuel
Aipamena ikusi- Bai.
- Han 'e, hara 're jende asko joten zen.
- Sana ziten bai, Extebenin itten zela, 'ta beste nombatte san ziten, biño ez naz gotzen non.
Iza Artola, Joakin
Aipamena ikusibiñon ez zenun hartzen... Nik ez nun behiñ 'e pentsatu uaiñ itten duten gaztiak bezela "eske nei hau itten baldin banaute, pes igual jon ingo naz". 'O bildurra hoi dutenak gurasuk jungo din nombattea 'ro hola. Guk ez genun pentsatzen jotia iñoa! Sate 'izut, eun batzuk pasatzeaAduriz Lopetegi, Mañoli
Aipamena ikusiOrdun itxi ingo zen hua. Eta geo bestia hemen Aizabe 'o Aizate 'o... Hor bazen nombatte, hor bazen nombatte mendiyan
- Karrika ayekan?
Berrondo Iartzabal, Luixa
Aipamena ikusiOfiziyua 'ta ikasi ber zutenak Oiyartzundik jon in ber zuten nombattea. Geo eskola publikua izan zen beko plazan, biño hoi lenotikan zen. Bai. Enbil Urdanpilleta, Maria Jesus
Aipamena ikusi'Ta ni beti izandu naz oso beldurtiya illunduta, eta beti zea hoi izaten nun "jo, gaur nombattea jon ber 'te dut illunduta geo 'ro..." beldurra 'o... Zalantza hoi bai, beldurra, nik uste 'ut beldurra gehiyena. Enbil Urdanpilleta, Maria Jesus
Aipamena ikusi- Bai, nombatte hor. Bai.
- Bai, bai.
- Harriy harrek izango zun zerbatte be serbiziyua.
Zabalegi Lazkanotegi, Joxepa
Aipamena ikusi- Bai. Nombatte hor deskargatzen zinak izango zin. Harri kozkor pilla erra titzen 'izkiten nei urin, errekan arropa garbitzen. Oi, labandeiya biño (...) Hotzik batez. Gaztia izatia zer 'te da, e! Amak saten zin: "urin ez sartu! Hoztu ingo za 'ta!"
Zabalegi Lazkanotegi, Joxepa
Aipamena ikusi- Apaizai uzten zin baserriyak eta?
- Harrei utzitzen zizkaten, Don Iefontsoi. Bazuten Ergoinen goiy hartan nombatte baserri bat 'e, harrek bazun utziya. Bai, harrei utzitzen zizkaten. Dirua nola besteii utzi berrin,
Zubialde Olaskoaga, Kaxilda
Aipamena ikusi-'Ta kamiyun kontrolak 'ta jartze al zittuzten?
-Ez... Guardi zibil pareja kusi ezkio , anda dios gordetzea numattea! Itxea torko 'te zin beldurra, 'ta itxea tortzen bazin ba al dakizu zemateko eskandalua armatzen zuten deus artoik 'o illarrik o baldin bazen zeaik gordeik?
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi-Ahal zun arte! Kumuniyo haundiya iñ ezkio, bale.
-Hua zen zea?
-Hua zen kortia. Komuniyo haundiya iñ ezkeo 'o morroi, 'o neskame..! Fuera fuera... iaztea, dirua iaztea numattea!
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusiBai gañea oañ gañea yake horrea jon gean, hara horko bat launa, ni baño urte bat zarro, 'ta anaiya numatte batallon de trabajadores o' numatte hor zen Bizkai aldian 'ta Lasa Auzmendi, Joxe
Aipamena ikusi- Geo zuk papeleran in dezu lana
- Bai beti
- Eskola utzi 'ta geo ya papeleran hasi ziñan lanian o' beste numatte 're aittu ziñan tarti hortan?
Lasa Auzmendi, Joxe
Aipamena ikusiBazela bai nunbatte! 'Ta Arditturrin zinak... Arditturrin zinak lanin seitzen zuten gerran... eun hoitan ez akaso, biño gaiñeko zeatan bai.
-Seitzen zuten.
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusiMineruk han 'men tzin hauntzexio miño haik e' deus san ez 'ta, zakar pilla haren gañin apaatu hoi jarri 'ta hasi da numatte beiraka 'ta, bian paltsua euki harrek! Zakar pilla barrena bee apaatu 'ta guzi!Pagadizabal Artola, Joxe
Aipamena ikusi-Nausiyak hemen bizitzen zinak, kastillanuk zin biñon hemenguk. Ez dakit nunguk izango zin, numbatte hemenguk izango zin, aldekuk.
-Donostialdekuk 'o?
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi-'Ta normala al zen arditan eukiki 'ta zea...
-Numbatte dembua pasa ber zenun 'ta zerbaittekin angurrittu ber!
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi-A... Ordun gaupasik 'ta ez zen ingo 're?
-Bueno... ingo zin, ingo zin gaupasak. Gaupasak tabernan bete bete in 'ta numbattea jon 'ta zokon batin lo in 'ta... Gaba pasia. gaiñekun zer...
Lardi Landa, Joxe Luix