gutxinin

Kategoria gramatikala: 
Adizlaguna
Batuan: 
Gutxienez
Esanahia: 
Gazteleraz: 
Por lo menos
IkusiAipamenaHiztuna
Aipamena ikusi- Ez, umia izandua zun orduko!
- Hara! Bueno gutxinin!
- Gutxinin hoixe! Zea, bueltaka, bueltaka zebillela soka... Zeak... Este...
Egimendia Aranburu, Korneli
Aipamena ikusi- Bai. Ikasketakin gutxik seitzen zuten eta jon ber izaten zuten hemendikan derrior Donostira gutxinin. Bai.
- Geo gehiyenak josten 'o hasiko zinazten?
Enbil Urdanpilleta, Maria Jesus
Aipamena ikusi- Nik ez dakit... bi ordu bai gutxinin... geyo!
- Miño urtetan 'ta hola 'o?
- Bai bastante urte, geo... zenbat urte zango zin? Sartu zenin hogeitahiru urte 'o,
Pikabea Artola, Arroxa
Aipamena ikusi- Bai, hoi bai. Gutxinin...
- Nik saten dut e... nik bat 'ta bi miño aixao hazi ttut bost 'o sei porke batek bestiri launtzeko, errepetzeko... Bat zunin oiañ ikusten ñeu honekin ze zeak ibiltzen ttugun.
Pikabea Artola, Arroxa
Aipamena ikusigaiñekun pues ze sango zattut? Isastin 'e Atamitx leno hor zeon, restaurantia eta eske hill in da Ugaldetxo, e! Porke leno Atamitx 'e...
- Len gutxinin jatetxikin...
Aduriz Lopetegi, Mañoli
Aipamena ikusi- E?
- Zematero karri ber izaten 'te zenuten arropa?
- Arropak? Ba, hillin bi aldiz 'o behintzat bai gutxinin! Bai, bai bai, bai.
Zubialde Olaskoaga, Kaxilda
Aipamena ikusi- Ni eliza joten naz 'ta zea, biño dotriña... Hemen eskolan maixtra gabe barriyun 'ta torriy haiy gutxinin (...) batetik aurrea eskola umiri matea 'ro!
- Ya, haimbeste izakita gaiñea.
Lekuona Artsuaga, Enrike
Aipamena ikusi-A... Zu naiko gaztia ziñala zinia hor 'o?
-Naiko gaztia 'ro ba... Hogei urte iñak beimpin gutxinin. Geiyo iul.
-'Ta gustatze al zizun zinia? Ez? 'Ta teatruk eta gotze' al za?
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi'Ta hurrengo arrasaldin torri. 'Ta heldu giñan tasisa batin, hango Aranazko tasisa batin. Eta Endarlazan alto. 'Ta iuki ziuten gutxinin bai ordu laurden batin.Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi'Ta horma al zen, kazkabarra al zen, elurra al zen... Jon berra! Jon berko! Txito pelatua jongo baziñan 'de! 'Ta ze arropa 'ta ze hankatako!
-'Ta gutxinin astian behin jon berko zen?
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi-Bai, hoi gutxinin.
-Hoi gutxinin. 'Ta gaiñea bronka seuru.
-'Ta jo 'ta itte' al zizuten?
-Ez, beiñ 'e ez jo. Biño ez beimpin bat 'e errespetatu. "Jongo al ziñake" 'ro, 'o "Garai txarra da oain, bihar jongo za 'ro".
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusiJendia, tokiyik ez baizen goiyan. Eta hua pranko auro in zuten. Geo bestin gehiyo tardatu zuten. Haundiyoua in zuten geo, dena batin. Puskaka puskaka, biño gutxinin lau puskatan iña da kamposatu berriy hoi 're!Zubialde Olaskoaga, Kaxilda
Aipamena ikusi- A...!
- Bai, lau trozotan iña da gutxinin!
- 'Ta noizko kontuk dia hoik? Aspaldikuk, ez?
Zubialde Olaskoaga, Kaxilda
Aipamena ikusi Zentralian 'ta...
- Harta gutxinin ez karri 'ta eaman itteko.
- Bai, bestela ba al dakizu eman 'ta karri 'ta... Ze karga burniziyak béak 'e! Joe, 'ta borra 'ta!
Zabaleta Labandibar, Joxe
Aipamena ikusiGuriak bazakin seuru harrek zein ardi beixi zittun. Larogei izango zin gutxinin han 'ta. Baita harrek 'e. Geo billa torri zenin "Karri al ttuk ?". 'Ta len aiña ez zittun karri biño harrek beixitakuk bai. Beira jarri 'ta "Hemen ttuk bai noski".Pagadizabal Artola, Joxe
Aipamena ikusi-Zea ez ittia? Bai errespetungatik.
-Hoi gutxinin in ber litzake. Ez dut ongi harrapatzen oan gazte bat o zetzia biño jesus! Erare pixka 'tekuk 'e gaur eliza jon 'ta gutxinin demostratu eliza jon dela ez? Nik hoi, hala pentsatzen dut.
Lekuona Artsuaga, Enrike