Auzoak

Auzo desberdinetako umeen arteko burrukak, lagun-taldeak

Trabalekuko seme gaiztoa

Transkribapena

Ez dakit zenbat urte hamabos bat urte o' zenbat izango zittun semi horrek.
'Ta kamiona kamiona batin emakunik sartzen 'men zin 'ta Errentira, Errentira joten kamiona hortan jendia 'ta mutiku hoi 're han, 'ta boltsan batetik kartera lapurtu mutiku horrek 'ta
Amonak jakin dunin, be amak jakin dunin "- A hoi iñ al duk? praile sartuko haut!" 'ta geo urte batzuk iña izango zen praile.
Oañ uste 'ut hilla dela hua 're. Hor rollo haundiyak dia...
- Gauz asko pasiak
- Bono!
Nor Elizegi Zapirain, Juantxo. "Prailetarra"
Lehentasuna 1
Transkribaketa Egina
Zinta OIA-091
Pasartea 0:55:15 - 0:56:16 (1' 01'')
Laburpena Auzoko amonaren semeetako bat, Trabalekukoa, gaiztoa zen. Behin kartera lapurtu omen zuen. Bere amak jakin zuenean fraile sartu zuen semea.

-

Transkribapena

Nor Elizegi Zapirain, Juantxo. "Prailetarra"
Lehentasuna 2
Transkribaketa Egin gabea
Zinta OIA-091
Pasartea 0:54:35 - 0:55:15 (0' 40'')
Laburpena Auzoko amonak, Trabalekukoak, hiru seme zituen. Batek desgaitasunen bat zuen. Eta bestea gerran hil zitzaion. Eta hirugarrena, ama bezala, oso gaiztoa zen.

Emakume gaiztoaren pasadizoa

Transkribapena

- Gorra zen amona e! Harrek itten zun Sanjon itturri han Naparrun, hara jon 'ta kandelak, kandelak eamango zittun hola galtzarbin kandela mordoska, 'ta batek belaunin zun miña bestik buruan bestik ez dakit zer 'ta
Beno Sanantoniyoi jarri kandela bat, Anes Anestesi zun izena amona saten geniyon guk, "-Aittu amona zenbat zu kandela?" 'ta "- Hoinbeste" ez dakit zenbat sos sos batzuk.
"-Bono kandela jarri, zea san Juanei santuai "' ta - "-Bai jarriko ziot, señalia hoixe izango 'ik"
Muturra aurrea denak metxa, metxa bakizu zer den, metxaz aurrea, 'ta kandela bat ne izenin jarri horrei. "-Bai señalia hoixe izango 'ik"
Hartu 'ta atzeka jarri! 'ta kandela denak atzea beira jartzen zittunin ra buelta eman 'ta berrize beak saldu! Jo! traperiki traperoko bakotxa itten zun!
- 'Ta gu berriz izautu izautua genun, bono, gu hola berriz jaio giñanetik
- Ezautzen zenuten ondo nola zan
- Bai bai
- Gio auzokuk esan e' bai 'ta...
Nor Elizegi Zapirain, Juantxo. "Prailetarra"
Lehentasuna 1
Transkribaketa Egina
Zinta OIA-091
Pasartea 0:49:34 - 0:51:22 (1' 48'')
Laburpena Auzoko emakumea gaiztoa zen, Anastasia. Kandelekin egin zuena kontatzen du Juantxok.