Komertzio justua

Nor Enbil Urdanpilleta, Maria Jesus
Lehentasuna 1
Transkribaketa Egina
Zinta OIA-033
Pasartea 0:20:50 - 0:24:00 (3' 10'')
Laburpena Garai bateko komertzioa zuzenagoa zen. Gauza asko trukatu egiten zen, dirua maneiatu gabe. Baserritarrek dendara eramaten zuten beren jeneroa, eta dendatik baserrian ez zituzten lehengaiak hartzen zituzten. Era berean, kaleko norbaitek zer edo zer berezia behar zuenean, dendan enkargatzen zuen eta baserritarrek jaitsi egiten zuten. Produktuak 'a granel' banatzen ziren. Zestoetan eta pardeletan eramaten zen; ez zen oraingo plastiko pila batzen.

Transkribapena

- Eta zea 're... Bueno len 'e aittatu zenun, biño yake 'ta Antonene aittatu dugun, zuek askotan ingo zenuten geo beak han saltzeko gauzak iaman 'ta geo zuk ber zenutena hartu, ez?
- Bai. Bai. Bai, bai, bai.
- Kompaziyo batea, zekin itten zenuten hoi?
- Ba gehiyena arrautza. Arrautza bai. Eta geo gaiñeko, gaiñeko jenerukin 'e bai. E... Zemaitan bentzako 'ro norbattek eskatuta igual oillaskuk 'e. Konejuk igual. Norbattek nahi baldin bazun e...
Nahikua zun denda batea joteko nik holako denda batea jotia nahikua zun nik holoko euneko konejuk 'o oillaskua 'ro, 'o... Baserriyan itten den zerbatte nahi nuke. Eta pes haik guri esango ziuten holako garaitako nik ber nuke oillasko pare bat 'o...
'O.... Antxume bat 'o.... Iozein dela! Eta 'o fruta garaiyin fruta 'ro... Arrautza 'ta fruta 'ta hoi korrintin, biñon geo norbattek nahi baldin bazun, kaleko norbattek hortikan gehiyo zerbatte nahikua zun dendakuri satia eta hori dena ba geo guk ber genunan truke. Bai.
- 'Ta zuek ze ber izaten zenuten?
- Ba... Gue orduko beharra zen, oliyua, azukria eta e... Hortikan arroza 're bai. Arroza eta ogiriña 'ta holako zea, gauza. Geo hortikan, bai, hortikan aparte, pues beste behar batzuk bazenittun, biñon gehiyena hoi. Bai.
- Baserriyan itten ez zena.
- Bai. Baserriya 'ta baserriyan itten genun hura prepatzeko ber genuna.
- Hoi da.
- Bai. Bai. Eta geo e... Piper hautsa 'ta hori dena 're izaten zen latatan, kiloka. Bai. Eta ez oan bezela embasatua 'ta gutxiyoik 'e. Eta geo, pes zuk eskatzen zenun kantidadi hura e paperin billua ttikiya baldin bazen eta kilo bat 'o baldin bazen paperezko xorruak, han sartua.
- Dena xiextun.
- Dena xiextun.
- Bolsik ez.
- Eta pardelak. Pardelak 'e bai. Pardela 're asko izaten zen ordun. Arropaki 'ta holakua ibiltzeko, paiñulo haundi batzuk eta zea, han lotu lau puntatatikan, eta uan motxillak ibilltzen 'ttuzuten bezela sartu eta...
- A...!
- Arropakiya asko ibiltzen zen fardelin.