Antonene denda

Nor Enbil Urdanpilleta, Maria Jesus
Lehentasuna 1
Transkribaketa Egina
Zinta OIA-033
Pasartea 0:18:10 - 0:20:50 (2' 40'')
Laburpena San Juan kalean Antonene denda zegoen. Denda handia zen eta denetarik zeukaten. Antonenen, beste denda askotan bezalaxe, taberna ere bazegoen. Igandeetan baraurik joan behar zen jauna hartzera, eta elizatik ateratakoan ongi etortzen ziren hango gosari txikiak.

Transkribapena

- Altzibarren Xoteronin. Bai, klase guzitako xiextuk. Antoneneko denda zen, supermerkado bat. Biñon haundiya, e? Itxia zuten gaiñeko denda azpiyan, 'ta denetikan zon han, denetikan. Hasi karretillatatikan eta zea, azkeneko hariño, josteko haritaiño.
Eta dena apaletan, apalak grisak, biñon ikusteko zea... Geo hain haundiya nola zuten, dena eukitzen zuten ordenatua. E... Zea...E... Platerak eta bajillak denak alde batin, erremita bestin, eta bueno, denetikan saten zattut, uango supermerkado bat bazen bezela, biño klaro,
beste itxura batekin. Dena apalak, grisak, bai.
- Antonene zein... Non zen?
- Antonene do, Antonene uandikan dendik ez do, biño itxia 'ta do uango Maritxu arrandegiya eta San Juango kalian don garajia tartin.
- A tartin?
- Bai, ate gris haundi bat. Eta barrena 're hala zun, apalak eta dena grisak. Eta geo nola lengo itxi hoik elkarren peatuk ioten din, ioten zen fresko fresko. Han ez zen zea janaiya 'ta konserbatzeko ez zen han zea oango aurrerapenik berrikan. Bai.
Eta ardua barriketan eukitzen zuten, biño geo dendara joten zinai serbitzeko eukitzen zuten pitxarrako botillak. Hiru litro terdi 'ro botil beltz batzuk. 'Ta... Taberna... Oi, dendara joten baldin bazen litro bat ardua 'ro billa, botilla haundiya hartatikan imbutua jarri 'ta betetzen zuten. Bai.
- 'Ta zea 're bai...
- A bai! Geo hori, e... Tabernan bezela baita 're serbitzen zuten, goizin iandetan mezeta joten zenai gosai txikiya. E... Zea, Anixa, hola txupito batzuk, ttiki ttikiyak, eta bi gailleta 'ro... Geo attonak hantxe pixkor pixkor iñak handikan atera 'ta, berriketan!
- Gaiña barauik jonak izango zin asko?
- Bai ba! Ui, derrior! Ordun baruik jon ber zenun komulgatzeko!
- Erki.