Moztu, kimatu, txertatu

Nor Enbil Urdanpilleta, Maria Jesus
Lehentasuna 1
Transkribaketa Egina
Zinta OIA-030
Pasartea 0:38:30 - 0:40:10 (1' 40'')
Laburpena Egurra mozteko ilargiari begira. Kimaketa eta txertaketa fruta arboletan. Txertaketa zertarako den.

Transkribapena

- Eurrangatik igual bukatzeko, ama, noiz... Ze... Zuk bakizu noiz moztu ber izaten zen? 'Ta segun zertako zen 'ta...
- Hillberin. Hilberan moztutzen zen. Eta geo baita 're dembora berin, e...
Izaten zin, hori, kimaketak, fruta arbolin. E... Txertau 're bai, eta hori dena... Txertatu 're ordun, e... Zea guziya itxian itten zen, itxekuk, itxian prestatu, erretxiña dela 'ta hoi dena, eta itxeko persona beak gehiyenin txertatzen zun arbola bea 're.
- Zertako, txertatzia zer da berez? Zertako izaten da?
- E... Zea emateko, fruta onuo emateko. Klaro, txertatzen ez den landare bat, e... Izaten da basatiya. Eta gereziyan zean, geriziyan... Gerezi arbolin, e...
Granua nola ttikiyuo itten zun, txori gereziya deitzen geniyon guk. Arbola bea 're heldu den zea hartan, indar hartan altuo itten da eta askotan baita 're klase batekin bestia txertatu leike, sagarrondo batei mentuo diferentia jarri litteke, eta hori da txertaketa, bai.