Maizter

Primary tabs

Nor Enbil Urdanpilleta, Maria Jesus
Lehentasuna 1
Transkribaketa Egina
Zinta OIA-029
Pasartea 0:40:30 - 0:43:25 (2' 55'')
Laburpena Seastarrenekoak maizterrak ziren. Urteko errenta ordaintzeko txekorra saldu behar izaten zuten, eta gainera, etxeko kapoi ederrenak oparitu etxeko jabeari. Urte osoko lanetik ateratako etekina, etxeko jabearentzat. Goserik ez zuten pasatu, baina egunero gauza bera jateaz aspertu, bai. Desiratzen egoten ziren egun berezi bat iristeko, zerbait ezberdina jateko.

Transkribapena

- Batez. Larrak eta erki aprobetxatuk izaten genittun ordun!
- E... Zuek zer ziñazten, maixterrak?
- Gu maixterrak, bai.
- 'Ta ze obligaziyo zittuzten maixterrak?
-Ba... Maixterrak urtian... E... Zea, Nabidade ingurun patzen zen errenta eta kapoiyak, kapoi pare bat. Eta... Irunea joten giñan, zea errenta patzea eta... Ba...
Jeneralin izaten zen tternera bat, zea, jaiyota... Hillaete bateko 'ro, bi hillaeteko 'ro holoko zea, esnia eaten ai zen tternera oandikan. Hura saltzen zen, ordun asko saltzen zen hola ttikiya, esneko tternera saltzen zen, bai hiltzeko 'ta hazitzeko 're bai. Eta... Jeneralin guk e...
Izaten genun hura errenta patzeko. Eta... Geo kapoi pare bat.
- Hua aparte?
- A bai, hora aparte. Hora errealo bezela 'ro... Eta... Ba... Geo zembaitan tokatzen zen,
zerbattegatikan ez zela errenta patzeko golpin diroikan! Eta ordun bi golpetan 'o... Ahal genun bezela!
- A, itten zenuten, ternera hua saldu 'ta dirua hartu...
- Dirua, dirua izaten zen zea itteko, errenta patzeko. 'Ta zerbattengatikan gezki atetzen baldin bazen, ustekabetako bat baldin bazen, ba... Golpin patu ber zen errenta hura, urtian behiñ patu ber zen errenta hura, pues igual bitan patzen genun!
Ez ziguten ezer esaten, biñon guentzako lotsa! Bai, bai. Eta kapoi pare eder bat eamaten geniyon eta bueno.
- Eta zeari, jabiri patzetikan bertakuk gabe 'ta gelditzen zinak izaten al zin?
- Bai, bai, bai, bai. Ordun gu desitzen eoten giñan, e... Nabidadik eta, Xanistebanak eta, etortzeko, zerbatt berexiya jateko. E... nik goseik ez dut pasa, biñon beti gauz bera jaten aspertu bai! Zertikan ordun izaten zen gosaltzeko talo 'ta esnia, gaiña ni...
Talo jalia oso txarra nitzen, eta geo bazkaltzeko potajia, gehiyenetan illarra. Eta geo konfradikuk giñanak haragiya izaten genun nahikua, nahikua 'ro bai, bestik biño gehiyo behintzat, bai,
eta ordun haragi hura kolpin izaten zen, e... Itten zen sasindu.