Jose Mari Egues, alkate

Nor Zubialde Olaskoaga, Kaxilda
Lehentasuna 1
Transkribaketa Egina
Zinta OIA-013
Pasartea 0:38:45 - 0:40:00 (1' 15'')
Laburpena Nafarroatik etorritako Jose Mari Egues alkatea izan zen. Denbora gutxi egin zuen, baina Urkaben landatzeko denbora eman zion.

Transkribapena

- Geo alkate... Zea, Naparrutik etorri zen!
- Ui ama!
- Maximon atta!
- Maximo Eguesen atta?
- Zapaterua nola zen?
- Bai!
- Haen atta! Joxe Mai! Geo Joxe Mai, hua 're Naparra, hua jarri zen Alkate! Akabo, harrekin geo dena, bukatu zen dena. Hor Urkabeko mendiy hoi denak... Ez zen arbolik eta ezer 'e! Hoa Maximon atta jarri zenin, arbolak 'ta denak jarri zin.
'Ta geo torri zen handikan puska batea neua, denak erre zittun arbol guziyak!
- Hara!
- Denak hondatu zin!
- Hara!
- Bai. Hoi arront ederki eondu zen arboldua! Eta geo halako zea etorri zen, embate gaixtu holako bat, denak hondatu zin! Geo berriyak jarriyak dia berriz denak!
- Ordun harrek huaxe in zun!
- Bai, bai. Geo huaxe eondu zen Alkate 'ta zapatero. Bi gauzak hura!
- A! Zapaterua zen hua 're?
- Zapaterua zen atta!
- Geo semik seittu zun!
- Bai. Geo semik seittu zun, bai! Zapaterua zen atta. Atta zapaterua zen. Bai.