Edatearen inguruko ohiturak

Primary tabs

Nor Lardi Landa, Joxe Luix
Lehentasuna 2
Transkribaketa Egina
Zinta OIA-003
Pasartea 0:35:40 - 0:39:25 (3' 45'')
Laburpena Sagardotegian tokan. Barrikoteak baserrietan. Nola eramaten zen sagardoa: sagastiak, tolarera eraman, garlea. Ardoa garesti. Errandonea. Txikiteoa: auzoetan baino gehiago, kalean. Koadrilla asko ibiltzen zen.

Transkribapena

-'Ta sardoteiyak noiz e... geo ixt, tabernak geldittu zin biño sardoteiyak ixten 'ta nola noiz hasi zin 'o nola hasi zin 'o?
-Geo nik ez dait hango gaztiak atea ahala, espostu ahala 'ro ya. Bukatu zen.
Oan, hemen hola sardua hola zetzen dena nun da Oiartzunen? Hola txotxin 'ta... Ez dait bakarren bat, baldin bada 're bakarren bat 'zango da iual biño...
-'Ta han, han ze izaten zen txoxin?
-Bai, bai.
-'O, 'o...
-Beak maten zuten haik.
-Beak?
-Tau baso bat sardo 'ta ra! 'Ta bale. 'Ta geo tokan. Errondan jokatzen 'ta. Beste batzuk jokun.
-'Ta zea ez zuten atetzen... Barrikotik 'o izaten zin?
-A... Barrikotik. Bai, barrikotik iozin baserritan itten zin. Baserri, eozin baserritan toki... Itxe haundiya 'ro baldin bazen 'ta tokiya nahikua, pues barrika kozkor bat sartu 'ta: "Hi! Sardua, barrikotia itteko sardua barrika jarri pronto!"
Bueno txuletak 'o bakailluk 'o zetu ben artin 'ta tak 'ta barrikotia. Hoi oan itten da e!
-Len itten zen?
-Leno itten zen hoi. Ez oan gaiña.
-Hoi ze izaten zen norbeak, etxe... 'o baserri bakoitxak itten zun sardukin.
-Bai...
-Hoi itten zen.
-Norbeak be sardukin. Oan kompaziyo batea, ordun eun barrika 'o eun kupel ingo zittun urteko eraiya itxekoz! 'Ta sango 'u:"Ui... Hementxe sobratu in zik! Barrika koxkor bat'zan ezkeo huaxe bete 'ta barrikotia itteko e!" Huaxe bete 'ta handik hara...
-Karo beantzako bestela sardo asko ateko zen, sasti asko zakanak...
-Bai ba asko! Hoi ba!
-Hemen non nai izango zen sastiya, ez?
-Jode! Non nai sarra. Oaiñ 'e, oaiñ 'e ezta laurdenik e!
-'Ta batzuk ingo zuten itxeko 'ta itte' al zen oan bezela itxeko sarra man 'ta geo sardua karri 'ta?
-Itxeko sarra eaman
-Tolarea eaman
-Bai, tolarea eaman txi, zetu sardua in 'ta karri. Beiyakin garlian. Garlia izaten zen barrika luze bat. Ez dait zembat litro 'zango zittun, hua karri 'ta... Tira!
-'Tahua, harrek urte osua ez zun ingo, hondatu ingo zen urte osuan, ez 'o...?
-Keba...
-Emboteillatuta zinin...
-Joño! Urte betin ez zen ingo ba, biño bi urtin 'o hola bai gazittu. Geo bota ura berriz! 'Ta holaxe nolapaitte familiyak.
-Jakiña!
-Hoixe
-Ardua gutxi ordun.
-Gutxi aleiya.
-Zer zen garestiya ordun ardua?
-Beti ardua gaesti ba. Oan, oan sardua seuski garestiyo.
-Seuru! 'Ta ardua nondik karri 'ta itten zenuten, nun zin almazenak eta?
-Errandonean. Errandonean 'zaten zen len.
-Zu beti gotu za Errandoneakuk?
-Errandonean eraiya 'ta panadeiya.
-'Ta txikiteua 'ta izate' al zen oan bezela?
-Bai, bai.
-Bai, e?
-Bai, txikiteua 'zaten zen bai.
-Batetik bestea, taberna batetik bestea 'ta ibiltzen zin? 'Ta bazkaldu 'ta otorduk 'ta?
-Uan gaiña ez! Ez, ordun dirua 're ez zen 'ta. Kampun jatia oaiñ 'e kosta itten da 'ta ordun 'e bai.
-Miño otor... Jaten 'ta mango...
-Irazten zen jornal pixar hartatikan hasten baziñan kampun jaten...
-Miño haimbeste txikiteo txikiteo zerbaitte hartuko zen ba? Zerbait txoixo mutur batzuk 'o?
-Bo... igual itxian genun bokaillo pixarren bat jan 'ta iual handik torrita.
-'Ta kuadrillak 'ta izate' al zin oan bezela 'o? Kuadrillan ibiltzen zin kale ailleka hortan?
-Kalin bai pillerrak.
-Kalin bai, e?
-Bueno... Hemen gutxi!
-'Ta hemen auzokuk ibilko zin, kampotik ez zin torko, auzokuk bertakuk...
-Bertakuk.