Bertsolariak eta tabernak

Primary tabs

Nor Lardi Landa, Joxe Luix
Lehentasuna 2
Transkribaketa Egina
Zinta OIA-003
Pasartea 0:33:10 - 0:35:40 (2' 30'')
Laburpena Bertsolariak nor, eta noiz aritzen ziren. Bertsotan asko aritzen zen. Tabernak Ergoienen. Ergoiengo bertsolariak.

Transkribapena

-Ordun bertsotan 'ta aitze' al zen jendia?
-Bai... Ordun bersotan 'ta aitzen zin, biño fiestatan 'ta. Gaiñekun. Oaingo bersolaiyak eta, noixnai bersolaiyak eta sardoteiyan bertsolaiyak eta oain dia hoik. Honek... Ordun nun zen juteko.
-'Ta zembat bersolai 'ta aitzen zin fiestatan 'ta?
-Hemen izango zin, Oiartzunen bertan bertsolaiyak... Uztapide, bueno Uztapide torri zenin Uztapide, azken aldea. Bestia, Kattuan Mariano. Bestia, Frantzesan Joxe Mai.
Eta... Mitxelena. Ez dait, ez naz akortzen besteik bazenik. Ez da 'zango besteik, hoik.
-Geo Lizaso 'ta 're...
-Geo, Lizaso 'ta hoik geoxio torri zin. Geo prantzesak geo hasi zin tortzen. Mattin 'ta, Xalbador 'ta.
-Hoi zembat urte zenittula?
-Bo... Hoik tortzeko 'zango nittun nik hogeita... iual hogeita... Ba! Sei zazpi bat urte 'ro.
-'Ta bertsolai, bertsolai izan gabe 're bertsotan aitzen zen jendia 'de izango zen?
-Bai, tabernetan 'ta bai mutturra beotzin. Eoziñ hortan, muturra beotzin. Biño hola plazata joten zinak hoik zin.
-'Ta, 'ta tabernak zein zin hemen hola... Hemen Tolareizango zen len 'de, ez?
-Bai nik izautu nittun tabernak Pauko errota, Tolare 'ta Bialde.
Hoik hiruak. 'Ta geo jarri zuten Txampaiñin. Geo itxi in zuten. 'Ta oan geoztik dia Kapeo, Portaleza, Iriberri
-Olaitzola?
-Olaitzola, Goiketxe.
-Biño len hoik: Bialde, Pauko errota, 'taTolare 'ta geo...
-'Ta geo Txampaiñe jarri zuten
-Txampaiñe ereki zuten geo...
-'Ta geo ya geiñekuk geoztik jarriyak dia.
-'Ta hemen Trumoiya 'ta hoik denak aiko zin, bertsutan, ez?
-Ui! Trumoiya...
-Trumoiya, ez?
-Bai, bai, bai, bai hoixe!
-Bertsotan aitzen zinak. Zein zen geiyo hola bertsotan aitzen zena?
-Pako Bialdekua difuntua 're bai aitzen zen. 'Ta p! Esto, Kontxitan 'ta anaiya.
-Uztapiden koiñaua.
-Huaxe! 'Ta gaiñekun hor...