Mendian ardoa

Primary tabs

Nor Elizegi Zapirain, Juantxo. "Prailetarra"
Lehentasuna 1
Transkribaketa Egina
Zinta OIA-091
Pasartea 1:12:20 - 1:16:07 (3' 47'')
Laburpena Mendian ardoa edaten zuten, sagardorik ez zuten izaten. Sagardoa etxean egiten zuten. Pitarra. Ardoa herritik igotzen zuten barrikan. Ura ere izaten zuten mendian.

Transkribapena

- Ordun mendiyan ardua eaten zenuten? sagardoik ez zenuten eaten?
- Ez sardoik ez. Ez genun sardoik, eango eango bai pozik miño ez.
- Miño baserriyan ez zenuten...
- Sardu bai sardu bai.
- A miño itxeako.
- Itxeako geo itten zen enbotillatu saardua 'ta kupel haundi bat zen, kupel haundi bat honen erdiya bezela, pitarra sarduai botzen geniyon, ehun litro baldin bazin sardua, berrehun ura bota.
'ta pitarra pitarra hala itten z itten da.
- Bai 'ta nola iyotzen zenuten ardua ba mendira?
- Ardua zeatik , herritik
- Enbotillatua?
- Ez, ez garrafoiyan o' barrikan o' hola. Eamaten genun.
- Zahagiya ez zen?
- E?
- Zahagiyik ez zen?
- Zaiya bazin zaiyak biño gu zaiyakin ez giñan ibiltzen. Garrafoia o' barrika.
'Ta barrikan eamaten bagenun botilla 'ta hustutzen genun 'ta geo handikan zatoa. Zatu bete.
- Zatotik ean
- Gusto aski bai!
- Batzutan igual behar iño gehixio ean ere...
- Bai miño han mozkortu ez zen iñor itten e'!
- Ezin zen bestela lanian ezin zen ibilli
- Erre itten genun
Izerdiya 'ta berua 'ta. Beruakin iual izugarrizko berua 'ta hantxe joe! Orduak eta orduak.
- Euzki azpiyan?
- Euzkitan sega hartu 'ta segan.
Zakarra ebaten 'ta. Hurren zatua harraatzen zenunin hatzaparka errak bai harrek! miña hartzen balu izan balu... ateko zittun karrazi errak!
- Eta... urik ez zenuten eaten?
- Ura bai, ura bai eaten genun ura miño... joño! Bokaillua jaten ai giñan garaiyin iual zen ura hemendik berrehun etroa 'ta bokaillua janez zatua hartu 'ta denak hola bueltan jarriyak gosaitten, o' bazkaitten iual.
'Ta zatu ardua ber bazenun kazk bazterrekua jo hola hankakin, geo harrek bestiai, bestik bestiai, 'ta zatua ean 'ta tat utziya batek "- Zatuak eztik geatu ber behin zortzi launezkioz!" 'ta bai, denetatik izaten bai ga, ardua ean 'ta tat bazterrin utzi gio berriz eateko, tak batek seiña 'ta
kak, 'ta harrek altxa in ber!
- Benga pasa!
- 'Ta u! bokaillo lehorra janta gaintik harrapatzen genunin zatua...
- Hua izango zan onena ez?
- Miño jan 'ta ean itten ganun nahikua hoi bai
- Hoi bai
- Baiño lana 're alde berin.