Kanpoko lantegiak

Oiartzunduk kanpokoak; Errenteria-Orereta, Donostia...

-

Transkribapena

Nor Landabea Lasa , Pakito
Lehentasuna 2
Transkribaketa Egin gabea
Zinta OIA-093
Pasartea 0:54:48 - 0:55:51 (1' 03'')
Laburpena Errenteriako fundizioa Eusko Jaurlaritzari saldu zioten. Gero berriz Pasaiara bueltatu ziren. Bere laneko urterik onenak. 55 urterekin erretiratu zen.

Errenteriako Luzuriagan guarda

Transkribapena

Nor Landabea Lasa , Pakito
Lehentasuna 1
Transkribaketa Egin gabea
Zinta OIA-093
Pasartea 0:52:05 - 0:54:48 (2' 43'')
Laburpena Lasartetik Luzuriagak Errenterian zuen fundiziora etorri zen guarda lanetara. Urtebete egin zuen han. Gainean baratza jarri zuen entretenitzeko.

Pasaiako Luzuriaga

Transkribapena

Nor Landabea Lasa , Pakito
Lehentasuna 1
Transkribaketa Egin gabea
Zinta OIA-093
Pasartea 0:49:11 - 0:52:05 (2' 54'')
Laburpena Luzuriagak plantilla murrizketa egin zuen. Zestoako enpresa batera joan ziren lanera Luzuriagako plantillatik hogeita bi. 2 urte eta 8 hilabete egin zituzten han lan. Handik Lasartera joan zen.

Karrikako harrobitik Errenteriara lanera

Transkribapena

Nor Landabea Lasa , Pakito
Lehentasuna 1
Transkribaketa Egin gabea
Zinta OIA-093
Pasartea 0:37:30 - 0:39:44 (2' 14'')
Laburpena Errenteriako erreka kanalizatzen aritu zen lanean Madrilgo enpresa baten gidaritzapean. Karrikako harrobian ateratzen zen materiala erabiltzen zuten.

Lana nahiago eskola baino

Transkribapena

Nor Landabea Lasa , Pakito
Lehentasuna 1
Transkribaketa Egin gabea
Zinta OIA-093
Pasartea 0:20:03 - 0:21:05 (1' 02'')
Laburpena Lan askotan aritu izan da Pakito. Lanaz gain, perretxikoak, itsasoa, baratzea; eta batez ere, txirrindularitza gustatu izan zaio.

erreleboak, soladata

Transkribapena

- Zuk beti zea ekar etxeako papera 'ta izango zenun beti fabrikatik?
- Jusus! bai oañ e' eongo da etxian papera! muestra guk itten genuna, hartu 'ta boltsiyun (...) ez zuten hainbesteko beitu, asko papera, papera hola hanketan bilduta'ta bai, bai.
- 'Ta errelebuan aitzen ziñan? Errelebotan
- Err bai errelebua bai bai bai.
- 'Ta gabeko errelebua 're izaten zan...
- Bai, bai gabekua bai ondona.
- A bai e?
- Bai bai ondona gabekua.
- Askok ez dute nahi izaten, goorra iten zaie
- Beno, ez da iñorre molestatzea etortzen 'ta yasta, gabin jun gaba hamarretan,
- 'Ta zuk errelebuan lana ittia 'ta ondo eamaten zenun?
- Bai, bai bate inporta. Ni goizian etxea jun , eta ehiz denboran segun ze egualdi igual "Gaur ehizea ate ber dit." 'ta pentsamentua bakarrik nula txakurra enteatzen zen.
- A bai e?
-Txakurra ona nun txakurrae joe ! txakurra azkeneko perretxikuak e' hasi zen señalatzen e'!
Joe ni ehizian nabillela ontua 'ta ontua jaso 'ta txakurra jun 'ta ya señalatu e! joe!
- Oseake gabian lana in 'ta etorri etxea 'ta ehizira igual.
- Bai, bai
- 'Ta lo noiz iten zenun ba?
- Ba noiz igual arratsaldian
- Siesta o'...
- Arratsaldian arratsaldian, arratsaldian lo. 'Ta goizizan batzutan segun ez bazen goizin etorri 'ta oira.
- 'Ta lo ondo iten zenun e?
- Bai ni bai aixa, aixa lo in dut, bai aixa lo in dut.
- Eta astebukaeratan e bai lana. Larunbata eta igandetan e bai lana?
- Ba bai bai oan kontinuo bai, oan kontinuo
- 'Ta ja noiz izaten zenun jai?
- Jai?
- Jai noiz izaten zenun?
- Bueno haber hoeita hemezor hoeita hemezortzi ordu usteut gendula eta itten genun segido 'ta geo hiru eun o' jai igual. Bai eta permisua tokatzen zinuna 're itten genun hillabeteko permisua 'ta
hamabost eun ez dakit nola hartu beste hirugarrenak 'dabar 'ta berrogei egun o' permisua itten genun.
-Izaten zenuten opo oporrak hartzeko.
- Bai, bai, oporrak.
Ez ondo pa oan papeleran ondo bai jo u.
- Ondo irabazten zenun? soldata 'ta
- Oañ bai numatte hor. Oan numatte hor bai, miño leno ez, leno jaitan itten ez gendunian lana soldata bajua zen e!
- Bajua zan
- Bai, bai, errelebuan errelebuan ai giñalako.
- 'Ta jendiak eskatuko zun ba soldata iyotzeko 'ro...
- Bai behin in zen behin hoi konsegittu nahi zun han (...)konsegittu nahi zun huelga ittia behiñe huelga itten ez papelerak eta... hara lendabiziko in zunian e'
etorri zea Donostikua horko jefe itten zuna 'ta da jarri itxiya itxiya papelera, 'ta direktor printzipala torri papelerakua 'ta yaka hartu papela 'ta harrika bota 'ta " ¡Venga el que quiera puede entrar a trabajar!"
Varón de Benasque bialdu zuten geo Kananarias aldea Donostitikan!
- Papelerak gutxitan iten zun huelga e?
- Joe beiñ ez ondo sateko. Ez zen.
- Oso gutxitan gelditu dia makina guziyak e?
- Ba , ba ba papelera... geo Tolosa 'ta Balentzia, 'ta handikan honea papeleruak, Tolosan 'ta itxi, karo papelera koxkorrak.
Hor zea maxu paper xuabi hoi na naranjak eta biltzen zittuztenak 'ro hoi balentzian o'
- Fin hori bai
- Miño hemen jeneal kantidadia, kantidadia bai, bai. 'Ta oan makina berri honekin uuu hausten ez hausten ez dela papera! joe! ai dianak e nik ez dut nik ez dut lanin in hor, ez nik ez dut hor lanik in
Gu hirurehun a trescientos el minuto... 'ta a mil dostientos oan , e a mil dostientos!
Nor Lasa Auzmendi, Joxe
Lehentasuna 1
Transkribaketa Egina
Zinta OIA-089
Pasartea 1:42:42 - 1:47:27 (4' 45'')
Laburpena Beti izaten zuten etxerako papera.Errelebotan lan egiten zuen.Gaueko erreleboa zuen gustukoen.Jaiegunak. Amaieran soldata ona zuen. Hasieran ez hainbeste. Egindako greba bat kontatzen du.Oso gutxitan egiten zuten greba.