Baratzea; soroa

Sagardoa; patata; frutarbolak, zelaiak

lana

Transkribapena

Nor Egilegor Portugal, Maitxo
Lehentasuna 3
Transkribaketa Egin gabea
Zinta ERR-41c
Pasartea 0:44:47 - 0:47:49 (3' 02'')
Laburpena Lehen lan asko egiten zuten, belarrak egiten etb. Bolak eginez eta asko aurreratu da. Orain terrenoak garbitzeko egiten da asko.

Babarruna jo

Transkribapena

Nor Rekalde Urdanpilleta, Maria Luisa
Lehentasuna 1
Transkribaketa Egin gabea
Zinta OIA-108
Pasartea 0:31:30 - 0:33:16 (1' 46'')
Laburpena Beren etxeko morroiak ilarrari azala kentzeko makina bat asmatu edo aprobetxatu zuen. Aurretik ilarra maindire batean jarri eta makil batekin jotzen zuten: Babarruna jo. Denbora asko aurreztu zioten morroiaren asmakuntzak.

Ilarra

Transkribapena

Nor Rekalde Urdanpilleta, Maria Luisa
Lehentasuna 1
Transkribaketa Egin gabea
Zinta OIA-108
Pasartea 0:29:09 - 0:31:30 (2' 21'')
Laburpena Ilarraren izurritea izan zen urte batean. Ilar motak: txuriak, pintoak, gorriak, ilar motxak. Trukea egiten zuten, ilarraren truke garbantzua edo lenteja ekartzen zuen amak.

Metak

Transkribapena

Nor Manterola Artola, Xeledonio
Lehentasuna 1
Transkribaketa Egin gabea
Zinta OIA-105
Pasartea 0:43:28 - 0:46:01 (2' 33'')
Laburpena Belarra edo iratzea lehortzean meta egin behar da. Gainetik ziria sartzen zitzaion, eztaka haundi bat. Altza edo makil zuzen xamar bat. 4-5 hanka. Bakarka ere egin izan ditu metak. Gainean plastiko bat jartzen zitzaion zintzilik alanbreak harriekin zituela.

-

Transkribapena

Nor Manterola Artola, Xeledonio
Lehentasuna 2
Transkribaketa Egin gabea
Zinta OIA-105
Pasartea 0:36:13 - 0:36:58 (0' 45'')
Laburpena Azpiak egiteko iratzea erabiltzen zuten. Menditik ekartzen zuten. Gurdia idiekin. Segarekin mozten zuten.

Baserriko kontuak

Transkribapena

- Animaliyak eta asko al zenittuzten zuek?
- Ba ni enaz akordatzen hola hola gauza askona, atzendu 'zkit nei...
Ba, animaliyak ardiyak e' bai gio behiyak jarri zittuzten, jakiña esne pixko 'at eta itxeko izateko,
Geo saltzeko eztikit ni enaz akordatzen ze urtetan ze nola hoik denak.
- Oseake behiyak bazien
- Bai geo behiyak bazin ardiyak aurrena 'ta gio behiyak.
Eta soruan artua itten zen miño artua itteko lurra iraultzen zen makuakin, oan makua zer den e' zenek daki? zue attak akaso igual. Laña zen garai hartan laña 'ta makua.
Makua zen hiru hortzako nola hau hola golpi in 'ta lurra itten zen. Jartzen zen hemen bat hemen bestia hiru laun o' lau laun
Hoi itten zin lurra irauli 'ta geo behiyakin haretu haria pasa 'ta geo artua eiñi 'ta ba barruna.Gio jorratu gio hostuak kendu, babarruna zoitzen zenin
babarruna bildu... 'ta urte guztiko kosetxa itten zen familiko !
Artua bildu geo hostua 're dena aproxtu itten zen hua neuko behiyantzako sekatu 'ta lehortu 'ta
Nor Mendiburu Etxeburu, Teodora
Lehentasuna 1
Transkribaketa Egina
Zinta OIA-088
Pasartea 0:01:48 - 0:03:35 (1' 47'')
Laburpena Animaliak: ardiak, behiak ... zituzten baserrian. Soroan artoa ereiten zuten, horretarako MAKUA eta LAÑA erabiltzen zuten. Makua lurra iraultzeko hiru-lau hortzeko tresna zen. Urte guztiko uzta egiten zuten denen artean.

Baserrian, lan eta lan

Transkribapena

-'Ta gaiñekun geo baserriyan len pentsua 're itxian bertan itten zen ez? Hanako paoxa 'ta (...)?
-A, bai, bai, bai. Artua 're asko botzen zen 'ta pentsua, pentsua beti ibilli izandu da errejilloiya, asko ibiltzen zen. 'Ta hola.
-Bai.
-Geo urte prankon esnia, azienda asko izaten zen, 'ta ona zerbezeikun pats hoi. Zerbeza itten zun pats hoi. Hemen deposittuk bagenittun 'ta hoik betetzen genittun 'ta.
Hola. 'Ta pentsua ahal zen ondo gobernatzia azienda. Dena segakin. Oan zalaira joten dia. Azienda zalaiyan daillen tokiyan, azienda daillen tokiyan, berdura gutxiyo atetzen da.
Garbitzen batzen dute 'ta. Dena segakin garbiyo 'ta nola sango zaittut sosa atetzea. Gaur gaiñea, gaur okiyo bizi da jendia, gaur ongi jaten da. 'Ta famili asko jaitan behintzat kampoa atetzen da bazkaltzea. Garai batin ez zen e! Zembat baserritar da ezkondu 'ta...
Nor Irastortza Gaztelumendi, Maitxo; Lekuona Artsuaga, Enrike
Lehentasuna 1
Transkribaketa Egina
Zinta OIA-059
Pasartea 0:09:00 - 0:10:10 (1' 10'')
Laburpena Lehen, pentsua baserrian bertan egiten zen. Errejilloia. Azienda ongi zaintzen zen; ahal zen onena ematen zitzaion. Lan asko egin behar zen. Lehen, baserritarrak ez ziren etxetik atera ere egiten.