Ileari garrantzia

Nor Aduriz Lopetegi, Mañoli
Lehentasuna 1
Transkribaketa Egina
Zinta OIA-055
Pasartea 0:28:00 - 0:31:00 (3' 00'')
Laburpena Lanik ez zuten emakumeak ere etortzen ziren ile-apaindegira; izan ere, ilea zaindu eta apaintzeko ez ziren zuhurkerian ibiltzen. Lehen orain baino gehiago orrazten ziren. Entierroetara joateko ere ilea txukuntzen zuten.

Transkribapena

- Karo, janatako 'ta itxeko bai, biño norbeantzako kosta ingo ziyon emakumiri ezkatzia, ez?
- Ez pentsa, ez pentsa, e! Jendia... Asko, asko, e! Kobratzen ez zuten jendia asko gizonan dirutikan etortzen zen. 'Ta asko, e! Asko, e! Ez zin xurkeiyan ibiltzen pelukeiyan, e! Ez, ez, ez.
Uandikan 'e amona asko be garaiyan ez zutenak kotizatu 'ta ez dutenak zeatzen... Eske asko! Pelukeira etorri eta etorri maiz, e! Etorri maiz! Gustatzen ziyoten ateratzia 'ta zea 'ta... Eta pentsa 'zaztu zertaiño, entierro bat baldin bazen 'e, entiorra joteko pues goizian ongi
orraztuta intierroa joteko, e? Bai, bai, bai, bai.
- Orraztu 'ta hoita igual len gehiyo itten zen uaiñ biño. Uaiñ eozer modun...
- Netzako jendia leno gehiyo.
- Gehiyo.
- Dudikan gabe! Gazte gaztia ez dut esango. Neska kozkorrak eta hoik... Eske nik muti kozkorraiy 'e moztu niyoten illia! Bai. Bai, bai, bai, bai.
- Illia beti izandu da importantia.
- Bai. Garbitasunan zea 'ta emakumik asko gustatzen zaigu ongi zeatzia, e!
- Bai, bai.
- Ni jon 'zandu naz, eta ez batea, senarra 'ro hill eta intierroa... Uan... Lendabizi ez zen joten hiltzen zenin familiya hola andria 'ta ez zin joten senarran intierroa, biño geo hasi zenin, pues etxea jon eta burua apaiña jarri pes gaizki ez azaltzeko.
Ni itxe askota jon naz bai ezkondu ber zutenin, miñez eondu dinin, "aizu pues jongo naz, ingo zattut" Bai residentzira 're!
- Jo!
- Bai. Esan eta behiñ ez. Nik pelukeiya ez niyoten behiñ 'e esaten jendiri "aizu, etortzen za, patzen nazu 'ta aiyo!" Ez! Gaixo baldin bazaude 're in ber baldin bada iñ. Bai, bai, bai, bai.
- Ordun amakiña tokita ailletu za?
- Bai. Bai, bai, bai, bai. Zuk esan 'zuna, pixka 't launtza bezela 're bai.
- Hoi da. Bai eta beste bat jon ezkio ez like hain gustoa geldittuko 'ta zu jotik ba...
- Ez, beste batek jarriya bazaude ba igual. Nola jartzen zean nik uste 'ut dela... Personai ze maten 'yozun, ze hartzen 'zun... Horrek asko san nahi du, e! Ez da 'zaten, ez da 'zaten dena dirua, dena ittia! Dembuakin maittatu itten dia!
- Karo!
- Ez, egitan, e! Kumpleaiñuk eta... hola zinin, urtebetetzik eta... Horrea jon taberna 'ta karri bandejan zeak eta hartu 'ta... Bai! Bai,bai, bai, bai, bai.
- Karo azkenin hambeste urtian!
- Karo!