aiyo

Kategoria gramatikala: 
Interjekzioa
Batuan: 
Agur
Esanahia: 
Gazteleraz: 
Adiós
IkusiAipamenaHiztuna
Aipamena ikusi- Bai. Esan eta behiñ ez. Nik pelukeiya ez niyoten behiñ 'e esaten jendiri "aizu, etortzen za, patzen nazu 'ta aiyo!" Ez! Gaixo baldin bazaude 're in ber baldin bada iñ. Bai, bai, bai, bai.
- Ordun amakiña tokita ailletu za?
Aduriz Lopetegi, Mañoli
Aipamena ikusi- Ordun ez zen rekreoik, e! Pentsa 'zu noaiño giñan, ni baserritik heldu nitzan, eta umik ne zai zozten ya atian batzuk, behintzat, 'ta Don Regino meikua. Motua geldittu 'ta (...) Ui ama! Ze iñ ote 'ute hoik? Ze iñ ote 'ute? Eta ni ailletzikin aiyo in nei 'ta martxa. Eta san niyoten: Berrondo Iartzabal, Luixa
Aipamena ikusihua lotan. Ni sukaldia jasotzen, 'ta hau nei beira ni sukaldia jaso arte. Ni sukaldia jasotzin, "beno aiyo ama, baguaz". Martxa! Biño etxea puntual arratxin, puntual! 'Ta ni ez izaki puntual tortzeko persona. Beste bi ahizpak bai. 'Ta ne hitzak ez 'zala ofendittu hilta dagona.Iñarra Lizaratzu, Manuel
Aipamena ikusi'Ta iondu zen, oaindikan 'e dembo mordoskan iondu zen jon gabe! Akortzen naz jon zenin, eske senide bat bezela genun ya! 'Ta akortzen naz ni zea... Lukas 'e soldado jona zen ya! Eta hura frentin 'ta hura martxa 'ta... Ni nearrez 'ta nola ez niyon aiyoik esan!Iragorri Iriarte, Frantxiska
Aipamena ikusi'Ta zubiyan gaintikan aiyo in zigun hola! Biño harrek: me voy a morir, hare be morirrekin jon zen hura.Iragorri Iriarte, Frantxiska
Aipamena ikusiHorrei geo zerbai pasatzen baiyo nik eskapo inta?" Ez zun eskapo in, biño bea hil zuten. Fusilatu in zuten hura. Joxe Mari bai. Heldu giñala, pes haik Gaztañoko onduan 'ta "aiyo gaztiak!" Holaxe san ziguten. " Aiyo, aiyo" .Iragorri Iriarte, Frantxiska