attatu

Kategoria gramatikala: 
Nagusia
Batuan: 
Aipatu
Esanahia: 
Gazteleraz: 
Mencionar
IkusiAipamenaHiztuna
Aipamena ikusi- 'Ta len e... Zea... Hasi aurretik attatu nazu, garbittu 're errekan itten ziñaztela.
- Hombre! Bai. Itxian baiñoik 'ta ez zen ordun. Soin zar bat jantzi 'ta jon 'ta sartu putzoa lepoaiño, garbittu, behintzat. Pobrik biño garbiyak! Bai.
Zabalegi Lazkanotegi, Joxepa
Aipamena ikusi- Len attatu 'zu zerbatte 'ta animaliya hokiyo zaindu askotan!
- Bai. Eske handikan zen... Handikan... Diru sarrera han zenakan. Geo pos, temporadako gauzak bazenittun, fruta zela, berdura zela, eta... Bazenittun gauz hoik, gauz ttikiyaguk 'e bai.
Enbil Urdanpilleta, Maria Jesus
Aipamena ikusi- Bai. Arropa attatu zattut nik, biñon illian 'e bai. Illian bazittuten ondak atetzeko... Amak eta ez dut uste bazutenikan, biño geo ondorin bai. Amak eta itten zuten illia garbittu, eta bihatzakin... Bihatzan tartin hartu... Illia luzia gehiyenak zuten ordun. Bihatza tartin hartzenEnbil Urdanpilleta, Maria Jesus
Aipamena ikusi- Geo kuranderak 'e attatu 'ttuzu...
- Bai. Pues kurandera hoi zon... Baita 're Gurutzen zen hoi, Borrokazailaitan, uan Arabolaza din hoiken amona. Eta oso emakume azkarra izango zen hua 're, zertikan miñez zon pertsona
Enbil Urdanpilleta, Maria Jesus
Aipamena ikusi- Ez, ez, ez. Ez, ez. Ne bistan, behintzat. Zean ez. Lenotik ez dakit, biño hoiy ez dute sekula attatu.Isasa Iartzabal, Jexux
Aipamena ikusi- Lenotik ez dakit, biño hoiy ez dute sekula attatu.
- Ordun litro pilla erra zea itten, banatzen zenuten!
Isasa Iartzabal, Jexux
Aipamena ikusidirua zunak 'e, ez zakan askotan zer erosiyik. Bai, bai. Geldittu zen, pos... Eta... Jendi hoi attatu zattutenin, jendi hoik 'e, klaro, ordun ni gauz hoitan ez nintzan jabetzen, biñon geo bai, geo gauza hoik burura tortzen dinin 'ta, ni geo ondorin jabetzen nitzan ta jabetzen naz.Enbil Urdanpilleta, Maria Jesus
Aipamena ikusiAttatu in ber zela. 'Ta bai, nik 'e soldau juteko go haundiyik enakan 'ta hala attatu 'ta seittun, seittun joteko. 'Ta geo Luxia, beste tipua hor 'ta harrena jon 'ta bai bai.Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusiEz zen bromikan ordun, ño! Jendia...
-Eskolan euskeraz eakutsiko zizuten ba? Len attatu ttuzun hoik eta.
-Ez kastillanoz.
-Kastillanoz?
Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusi-Zazpi mutil o' ze jartzen du? Zenbat jar nomatte letu dut nik hoi...
- Hasiyeran e' attatu ttu
Arbelaitz Sarasola, Rufino