kuela

Kategoria gramatikala: 
Izena
Batuan: 
Kuela
Esanahia: 
Arropa garbitzeko ontzia
IkusiAipamenaHiztuna
Aipamena ikusiGarbittu zean, jaboiya eman, 'ta kuela... Zuek ez dakizute zer den kuela!" Hola barrika bat bezela, 'ta han arropa jarri 'ta arropa garbiyena onduan zolua in 'ta bi trapo jarri. Bi, beno, trapo bat jarri haundi xamar bat 'ta, Egimendia Aranburu, Korneli
Aipamena ikusi- 'Ta zuk uara ba al dakizu zerrei saten zaiyon?
- Guara:8724]? Bai! Arropa garbittu, berriz jabonatu dena, ongi, asko 'ta kuelak izaten zin. Hola, hiru hankako zurezko ontzi batzuk. 'Ta han sartu 'ta hara ura irakin 'ta hara bota.
Zabalegi Lazkanotegi, Joxepa
Aipamena ikusi- Bai. Kuelatan eosi ber zinak bai. Kuela bat itxiya itten zen hora, ur irakiña bota surtako hautsa paketin jarrita. Biño kampun hola utzita usai goxo askiya geo bai.
- 'Ta uara zerrei saten da, ura botzi horrei?
Zabalegi Lazkanotegi, Joxepa
Aipamena ikusi- Ez, e... Bai, bai, bai. Ugara bai.
- 'O ze horrei...? Hiru hankako ze horrei deitzen da uara?
- Hiru hankako bai. Kuela. Hiru hankako katxarro bat izaten zen.
Zabalegi Lazkanotegi, Joxepa
Aipamena ikusiburniyakin 'o mantxatua 'ro oso zailla ber du ez kentzeko.
- Ez kentzeko. 'Ta ordun ze itten zen, erropa txuiya zea, uara 'ro kuela hortan eta kolorekua ya errekan?
Zabalegi Lazkanotegi, Joxepa
Aipamena ikusi- Geo, arropa 're, labadorik eta hola ez. Kuelak. Antigualeko, zurezko zea batzuk izaten zin. Haik izaten zin jaboittu, jaboitu ongi ongi ongi jabondu 'ta kuela harta bota. 'Ta geo ura irakin 'ta bi 'ro hiru baldeka pixkaka-pixkaka-pixkaka. Hango arkakusuk erki akatuko zin ba,Zabalegi Lazkanotegi, Joxepa
Aipamena ikusiserenutan ez zen halako lejiaik, e! Usai goxo askiyakin bai! Geo lapur bildurrik ez zen zaten ordun. Geo kuelak 'e izaten zin, itxiyan. Gue amak bazun kuela, izautu nun gue itxian hoi. Han ur irakiña botzen zen han.Zabalegi Lazkanotegi, Joxepa
Aipamena ikusi- Ez, han lejiakin garbittuko ziyoten 'ta, guk ez baigenun lejiaik ibiltzen. Guk ibiltzen genun surtako hautsa ona, eurra ona izaten zen 'ta! Hautsa txui-txuiya. suilla 'o kuela batin jartzen genun, 'ta denak xabal-xabal-xabal han jarri, jarri jarri 'ta betetzen zenin,Egimendia Aranburu, Korneli
Aipamena ikusi- Bota itten zeniyoten ura irakitten!
- Ur berua... Urak irakitten zunin bota 'ta kuela harrek zun azpiyan hola xolo batzuk, 'ta han zittun hola trapo batzuk sartuak. Kompaziyo batea, bi... Lau xulo zittun 'ta...
Egimendia Aranburu, Korneli
Aipamena ikusi- Bai! Arront ongi zakaten itxia. Oso ederki!
- 'Ta zer zakaten, baiñera antzeko zerbatte, 'hola? 'O...
- Baiñera ez, (kuela) baten gisa, zea baten gisa, baiñera ez zen.
Zubialde Olaskoaga, Kaxilda
Aipamena ikusimiño geo itten zen kuela haundiya hamalau kargakua o', 'ta hua pitarra. urte guzirako.Mitxelena Gelbentzu, Joxemari