irriyo

Forma mugatua: 
Irriyua
Kategoria gramatikala: 
Izena
Batuan: 
Erreka
Errio
Esanahia: 
Gazteleraz: 
Río pequeño
IkusiAipamenaHiztuna
Aipamena ikusi'ta biria 'ta irriyun artin soru haik.
- Xabalin erki!
- Bai, ba. Handik lapurtu 'ro itteko zen, han paseran tokatu 'ta hola iñ
Zabalegi Lazkanotegi, Joxepa
Aipamena ikusi- Ez, ez. Kampun zon zeai, arropai ura botzen, irriyoko ura bota 'ta bota 'ta bota 'ta. Euzkiyan beruakin mantxik 'o baldin bazen dena (...)zen
- 'Ta su-hautsa ez zenuten ibiltzen zuek?
Zabalegi Lazkanotegi, Joxepa
Aipamena ikusi- Joten giñan, biño, launtzat zen tokiya. 'Ta ura gutxi korritzen bau denak han ur zikiña juntatzen da, 'ta irriyoa jon ezkeo berriz, zikiña urak eamate 'u.
- Karo.
Bikandi Aristizabal, Maitxo
Aipamena ikusi- Oaiñ ura mozten digutenin, jo! Hau desgraziya!
- 'Ta ordun gaiña gazteiyak itten zun, uaiñ itxea jon 'ta baiñera, 'ta han baiñatu 'ro, dutxatu 'ro iñ biño, ordun ez baizen holakoik! 'Ta beko plazatik betti jonta irriyua,
Bikandi Aristizabal, Maitxo
Aipamena ikusiAltziberko irriyoa 'ro jon, 'ta han ira itten 'ta baiñatzen giñen 'ta martxa!
- Han garbittu.
Bikandi Aristizabal, Maitxo
Aipamena ikusi- ...askoz (...) behintzat.
- Bai ez...
- Ez gu oain beko irriyoa jon ber izaten arropa garbitzea ni joten nitzan bezela.
Zalakain Irastortza, Roxario
Aipamena ikusiAmakiña bat iña no, jesus! Ura itxian jarri 'ta in zizkiguten arte.
- Itxea ura sartu zuten arte?
- Bai. Ura sartu zuten arte bai. 'Ta segi irriyoa, anda! Hotza zenin hotzakin eta berua zenin
Zalakain Irastortza, Roxario
Aipamena ikusi- Eta ba al tzen harriyik 'ta jarriak al zozten arropa garbitzeko?
- Nun, zea irriyun?
- Bai.
Zalakain Irastortza, Roxario
Aipamena ikusi- Pues aklara... pixka bat ibili 'ta geo aklaratu han irriyun, ta ura hua kendu ta etxea eaman 'ta zabaldu.
- Nola zabaltzen zenuten, lurrin 'o zintzilik?
Zalakain Irastortza, Roxario
Aipamena ikusi- Aski gaztia nitzala hasi nitzan zeara... erreka saten geniyon... irriyua... ura hemen dijuna hoi da erreka esaten da. Erreka jon 'ta han aklaratu. Amak jabonatze 'izkin etxian 'ta ni jon 'ta han aklaratu. Gazte-gaztia nitzala.Zalakain Irastortza, Roxario
Aipamena ikusiAma ez zen gauza izaten, hankatako miñak eoten zen, hankatan asko izaten zun miña 'ta... harek jabonatu itte 'izkin ni gazte-gaztia nitzan 'ta... beak jabonatu eta ni putzoa, baldia buruan hartu 'ta irriyua juten nitzan. 'Ta irriyun itten nun, pues, aklaratu. Zalakain Irastortza, Roxario
Aipamena ikusiiatzia ebakitzen zuten 'ta behiyak lotzen zittuzten uztarriyan, behiyak hartu, gurdiya jarri harrei 'ta mendira. Hala! Segi taka-taka-taka-ta. Mendira jon 'ta bagenun irriyo bat: mendiya aieka batin erdiya 'ta beste erdiya atera in ber zen iatzia. Zamaka: zamak iñ 'o bestela jorraaIñarra Lizaratzu, Manuel
Aipamena ikusi'ta soru hartan beko zean, irriyo, erreka bat zegon 'ta erreka hartatik beste sorua genun guk e. 'Ta saten zun: "Nik hemendikan ogiy hau botzen baldin badut pirrilka itturriy hoiy pasatuta ez dela hausten ogiy hoi!" 'Ta guk saten genun: "Attona, ez txoratu, e! Ogiya nola ez da ba hautsiko!Iñarra Lizaratzu, Manuel
Aipamena ikusiHor salto itten dun demboan ogiya hautsiko da!" Ni pa dios! Pirrilka botatu, irriyua pasatu 'ta beste mendira joten zen ogiya oxo oxoik.
- Zer zen, gorra!
Iñarra Lizaratzu, Manuel
Aipamena ikusi- Eta zuek igeri ez ziñazten ibiltzen?
- Gu, bai, bai. Gen irriyun, gen irriyun, gen irriyun. Gen irriyua ibaiy haundiya baizen! Zubiyan azpitik aixuo pasatzen zen aixa!
Zubialde Olaskoaga, Kaxilda
Aipamena ikusi'Ta erra 'ta gizajua hura nombaitte torriya Frantziko mugatikan presaka 'ta izerditan tortzen zin. Geo irriyun sartu 'ia 'ta busti 'ta plemoniya, plemoniya harraptua.Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusi-Bai, hara eaman ezkio. 'Ta hoik han, horrek ureiño eamango zittun, noski. Urin pasten zittuzten. Endarlatsako irriyu hortan pasa ber zittuzten nun 'o han.Pagadizabal Artola, Joxe
Aipamena ikusi-Karo biño len, karo len zirriyoka 'o zozten, ez? Ur zirriyun bazozten. Gambaran 'de ezin.
-Ura botzen jarri 'ta.
-Balkoitan 'e kejatu itten zen bekua 'ta. Ura tortzen zela goitik.
Saizar Lopetegi, Lorentxa
Aipamena ikusi'Ta geo ur hua itten zen, zea demboan uda dembuan, apar zeatu sekatu. Eta geo hartu eta Txikierditik aurrea erreka pasatzen zen, irriyo bat eta harea astuakin hartuta eamaten genittun.Etxeberria Olaziregi, Joxepa
Aipamena ikusiAñarbe pasa. Zuk hoi ez zenun izautuko. Zubi bat zen, irriyo bat, bueno irriyua! Erreka haundiya zen. Eta han pasa eta Urraireko lepoa atetzen giñan.Etxeberria Olaziregi, Joxepa
Aipamena ikusi'Ta geo Urraireko lepuan kamiyoz ez jotetikan, trabeska, kruzatzen genun irriyua 'ta geo mendiz mendi, ez dait, honea noapaittea atetzen giñen. Etxeberria Olaziregi, Joxepa