iakutsi

Kategoria gramatikala: 
Nagusia
Batuan: 
Erakutsi, irakatsi
Esanahia: 
Gazteleraz: 
Enseñar, instruir
IkusiAipamenaHiztuna
Aipamena ikusi ' Ta neria 're banun 'ta...
- Eta, 'ta nondik hasi ziñan hairi iakusten? Libruk 'ta bai al zenittun?
- Neonek afiziyo haundiya nun eskribitzeko 'ta. Bai. Hoi berez 'e ber da, e!
Zabalegi Lazkanotegi, Joxepa
Aipamena ikusi- Esneko behiya. Oillo batzuk eta, konejo batzuk eta hola.
- Urtian txerri bat 'o beste hill 'ta hola. Bai.
- 'Ta zea, zu ya baserriyaz erki zenekila torko ziñan. Iakutsi ez zizuten askoik in ber izango.
Lekuona Artsuaga, Enrike
Aipamena ikusi- E!
- Beno, hor, hor ikasi zun guriak soiñu jotzen. Bai. Han ikasi zun.
- 'Ta zeiñek iakutsi ziyon 'o gotzen za?
Iza Artola, Joakin
Aipamena ikusi- Biño iakutsi ingo zizuten gizonai kaso in ber zela, ez? 'O ez?
- Nei eakutsi ziaten ezkontzea jon nitzan demboan, nei burutik betti zatarra 'ta hori batez. Nik san nun: "Ze pasatzen da ai da hemen? Gu zer gea orduan, txotxolan batzuk 'o zer?
Iñarra Lizaratzu, Manuel
Aipamena ikusi- Oiñatibia txistulaiyak 'ta hoik bai.
- Bai, Juanito hor kantukin gehiyena.
- Hoiy aitzen zen dantza iakusten 'ta, ez? Auzotan 'ta!
Sagardia Olano, Maitxo
Aipamena ikusi itxeko konsejua izaten genun, ez hartu! "Iñ, biño ez hartu!" Gui hoi saten ziguten. "Hoi iñ in ber da, biño ez hartu." Hoi egiya da, e!
- 'Ta eskolan hoi 're iakusten zen, edukaziyua 'ta hoi 're bai, ez?
Berrondo Iartzabal, Luixa
Aipamena ikusiZuk ez baiyozu iakusten errespetatzen bestik, zuiy gutxiyo ingo zattuzte!
- Karo, zeiñek aguantatzen du hura hamalau urtekin.
- Karo.
Berrondo Iartzabal, Luixa
Aipamena ikusierruedak eta bestik siesta jon zin eta osaba, ne osaba gaztina 'ta ni, eta hairi pruebak ittia gustatzen ziyoten nei, 'ta ta hasi zin hora muitzen zula 'ta ez zula 'ta, 'ta nik beak haik zarraguk, zaarraguk nola zin gustatu itten zin ze posible nun ittia 'ta zer ez iakustia 'ta muittu Enbil Urdanpilleta, Maria Jesus
Aipamena ikusi- Nausiya berez, ez dakit nongua zen, biño harrei erdaraz aitzen zen guekin, karo, gui iakusteko 're hoa komeni zaiyo, biño ber berrian eskuaraz 'e itten zun, biño oso gutxi, e! Oso gutxi! Bai. Don Ignacio Yurrita. Euskaldunan apellidua zun.Iza Artola, Joakin
Aipamena ikusi-Zea ez al zen izaten, garai batin uste 'ut izaten zela. Ezkondu aurretik andreaiyak uste 'ut jon ber tzu... Gizonan... Nobiyun baserrira ezkondu ber bazun, andreaiyak jon ber izaten 'men zun eun batzuk lenoztik 'o iakustea amari,mutillan amari,aleiya, bazekila lanin.Lardi Landa, Joxe Luix