arriua

Kategoria gramatikala: 
Izena
Batuan: 
Arreo
Esanahia: 
Ezkondu aurretik emakumeek josten eta bordatzen zituzten maindireak, erropak...
Gazteleraz: 
Ajuar
IkusiAipamenaHiztuna
Aipamena ikusi- Maldaburura?
- Maldaburura.
- Eta ba al zanakan arriua 'ro iña?
Irastortza Artola, Inaxi
Aipamena ikusiMutillakin hasitzin 'ta... Zunun diru hura dena arriua itteko. Maindire, tobailla, norbeak ber 'ttunak, itxian ber dena, mantelilla zela... Eta lembizi lan luzena zun hoi. Bainika in, bordatu, zertikan ordun oandikan maindiria 're tela eosita... Zea, erosita... Enbil Urdanpilleta, Maria Jesus
Aipamena ikusihonea bizitzea torri eta oandikan jon izandu naz hemendikan izaunan arriua ikustea. Erregalua eamanez san zattuen bezela eta arriua ikustea, bai. Geo ya ez, e? Oan...Enbil Urdanpilleta, Maria Jesus
Aipamena ikusiBatzun batzuk izango dia, kontatu bat 'o beste lengo ohittura, biño askok ba!.
- Eta hoiy ze itten zen, kampoa ezkonduko baziñan? Itxea ezkonduko baziñan 'de bai?
- Bai, bai. Bere arriua itten zen. Ontziyak eta hori falta baldin bazen bien, biño gaiñekun ba!
Sagardia Olano, Maitxo
Aipamena ikusi- Arriua ordun... Gehiyenak mutillakin hasitzen giñanetikan hasitzen giñan ezkontzako arriua prepatzen. Eta beste askok, berriz, zuten ohittura lenotikan 'e bai. Eta monja jon ber zutenak 'e arriua ber izaten zuten. Bai. Eta... Ordun gure kasun, ezkontzen giñanan kasun, ni ezkonduEnbil Urdanpilleta, Maria Jesus
Aipamena ikusi"Jo, holakok hura arriua eaman zun!" 'ta. Bai. Biñon hoi ni akortzen nazelikan hola izandu da.
- 'Ta hoi ezkontza aurretik izaten zen?
- Ezkontza aurretikan bai, bai. Eta hori, posible zen guziya.
Enbil Urdanpilleta, Maria Jesus
Aipamena ikusi-'Ta arriyua 'ta itte' al zen len?
-Arriua?
-Bai.
-Bai, arriua, arriua zen... zea koltxoi baten illia. 'Ta geo harren maindirik 'ta deus ez. Zuimenta saten ziyoten. 'Ta geo ontziyak akaso. Arriua, huaxe zen arriua.
Lardi Landa, Joxe Luix