Emakumearen independentzia ekonomikoa

Primary tabs

Nor Aduriz Lopetegi, Mañoli
Lehentasuna 1
Transkribaketa Egina
Zinta OIA-054
Pasartea 0:54:50 - 0:57:00 (2' 10'')
Laburpena Emakumea lanean hasi zenean, ile-apaindegira gehiago joaten hasi zen. Bere bezeroak Oiartzun guztikoak ziren, eta baita kanpokoak ere.

Transkribapena

-Ez dakit noiz hasiko zen, igual zue garaiyan hasiko zen jendia, emakumik pelukira joten 'ta? 'O pixka 't lentxiotik?
-Lenoztikan hasiya izango zen e!
Biño hombre etzen, atzen aldea, atzen aldea, em... etortzen. Biñon eske bakizu zer zen ordun? Fabrikak, hemen Beta 'ta Errentiyan hombeste fabrika 'ta bizikletan jendia joten zen
Eta gue pelukeiyan aurrin, petrillan aurrin, bizikletak eoten zin mo... zea pillan, lanetik aterata pelukeira tortzen zienak e.
- Osake asko joten zin.
- Bai bai bai. Pelukeiyan ordun asko hasi zen jendia pelukeira.
- Iual e... emakumiak itxetik kanpo lanin hasi zinin hasi zen iual arreglatzen.
- 'O ezkondu, ezkondu biño lenoztikan nobiyuak ziala 'ta e e... arreglatzen pelukeira lanetikan aterata. Ba goatzen naz pelukeiko 'o lanteiko, zea esto, batak eta gauzakin nola tortzen zin ta uzten zittuzten sillan ta e... zea lanai
Geo Errentitikan 'e jendia tortzen zen e. Hemen nik Ugaldetxon urti haitan lana oso ondo in zen, oso ondo. 'Ta nombatte gustoa itten niyoten, porke Errentitikan 'e jende asko tortzen zen
Eta Gurutze 'ta Karrika 'ta. Nik uan, nik uan bertan jubilatu nazenin Karrikako jendia 'ta Ergoingo jendia 'ta. Bai bai bai bai.
-Jende berriya izautu 're bai.
-Bai, bai. Eta oso ondo eaman denakin e.
Sagar dembua zenin sagarra karri 'ta mizpira dembuk 'e mizpira kartzen tziten 'ta oso hartu emana oso ona.
-'Ta denak emakumik, ez? Gizasemiri etziñen aittu.
-Ez e... bazin e... eztut esango eztutela in gizonai lana
Etorri 'ta ez esatetikan ezetz, bueno pues... Uan emakumin jendia zonin ez e. Etzin gustatzen gizona sartzia emakumikin. Eztakit zertik.
- Karo eske, len ohit... uan badia mixtuk biño ordun dena...
Ez ez ez. Eta ordun em... bazin "oye pues córtame el pelo, y por qué no me vas a cortar el pelo" 'ta bueno bueno. Biñon beti gizonan...