Gaztetako ibilerak

Nor Aduriz Lopetegi, Mañoli
Lehentasuna 1
Transkribaketa Egina
Zinta OIA-054
Pasartea 0:21:20 - 0:23:40 (2' 20'')
Laburpena Bilerak: Altzibar, Errenteriako zumardia, Touring...

Transkribapena

- Aurren aurrenian ni gotzen naz Altziberra. Biño dembo gutxi in nun nik Altziberren. Kao, geo Errentiyan hasi nitzan lanin 'ta ordun Errentiyako launakin eta... Errenteiyan bueno hortan hasi giñan eta geo han gehiyo ibiltzen giñan. Bai.
- Errenteiyan bertan?
- Errentiyan bai, Alameda. Jolin, las piezas de Alameda! El Turin 'ta...
- Zeiñek jotzen zun? Bandak 'o hola?
- Bandak. 'Ta geo (...) jartzen zuten tartian. ¡O, aquellos tiempos! ¡Qué gozada! Korri 'ta bueno...! Ona zen, e?
- 'Ta geo erretira? Nola?
- Erretira?
- Oiñez torri 'ta zortzi terditako 'ro betzitako itxea. Eta bestela bronka.
- A, 'ta horregatik, gehixio aguantatzetik geo korrika!
- Korrika. Goatzen naz, zapata takoidunakin. Eskuan hartu... Eske bakizu ze gertatzen zen? Errentiyan itten zuten atzeneko pieza bandak Turin ganará, Turin perderá. Oseake, abestiya zen Turiñena. Eta gu joten giñan Turiñ ikustea, biño ez zigun partidua...
Futbola ez zigun gustatzen, gustatzen zigun saltxa.
- Karo.
- 'Ta haiyek... Esto... Errentikuk... Gehiyena Irundarrakin zunin, Real Unionekin zunin pikia izaten zen. Eta aiyeka batin izaten zen porterua Irungua klaro, 'ta bestin Errentikua. 'Ta gu beti Irungoa, a la saltxa joten giñan 'ta karo, galdutzen baldin bazun 'ta hola, pues geo
pieza izaten zen atzenekun. Irabazten baldin bazun kantatu itten zun, beno, jo itten zuten pieza hoiy. Eta guk hura dantzatu nahi izaten genun. 'Ta karo geo berandu. Zuk bakizu zer den geo korrika, zapatak eskuan hartuta etxea? Etortzen giñan zapatakin ondo Arraguaiño,
biño hor bazen fabrika bat Beta, oan almazenak eta daude, hura beti pasatzen nun nik zapatak eskuan nittula korrika etxea. Terrible!
- 'Ta hoi zertikan? Zer tzen...
- Kamiyua. Zer zen? Korrika zapata takoidunakin biño hankutsikan gehiyo itten genulako 'ta berandu genulako!
- A, 'ta aleiya, Arrauiño jendia...
- Karo! Hombre! Ez ziguten ikusiko korrika zapatak eskuan genittula!
- 'Ta ya ez zonin, pajaros a la vista ordun!
- Hombre. Bai, bai, bai, bai.