Ezezagunak

Nor Arbelaitz Sarasola, Rufino
Lehentasuna 1
Transkribaketa Egina
Zinta OIA-047
Pasartea 0:36:40 - 0:41:00 (4' 20'')
Laburpena Hiru neskazaharrei jarritako 10 bertso. Lehendabizi errezitatuz eta ondoren kantari. Ezezagunak.

Transkribapena

- Hok e' neskazarran zea dia ba
-Hiru neskazar etorri zaizkit berso batzuek jartzeko
senargai faltan nola bizi diran eman biatela aitzera.
Gazte denboran fanfarroikeriz gelditu ziran atzera,
oraindik ere gizon on bana hartu nahi dute etxera.
Gazte denboran tesoi haundiyan omen ziraden ibiltzen,(...) zamarrik ere ez zutela onduan ametitzen.
Haundikeriyan esperantzetan daudela hasi dira zartzen, orain pobria nahi 'ta hura ere ez omen dute topatzen.
Oaindik neskazar bikaiñak daude illiak hasi urdintzen, astian bitan omen dituzte pelukeriyan tintatzen.
Bainan haiziak eta lanbruak ostera azkar kendutzen,nahi luke bainan senargai onik ez ditu engainatzen.
Zartuagatik badute horiek apaindutzeko idia, dama gaztiak bezela moztutzen dute atzeko aldetik illia.
Arpegiya 're hautsak emanda kolore zuri gorria, lastima dauzka ezpain gainetan haundi samar bigotiak.
Hoi moria 'ta bigotiak difetik ttuk.
Gazte denboran omen ziran hoyek neskatxa gazte guriyak, hoyaten bat nahi omen zuen Txokoko errotariyak.
Estimaziyo onaren partez desaire ikaragarriyak, denbo haitan nayago zituzten Madrilko pelotariyak.
Pixka batian segitu zu zitzaten Madrilko pelotariyak, egin artian bere arteko festa eta komeriyak!
Esan omen ditzate gezur ikaragarriyak,
orain hoik utzi 'ta hartu dittuzte galtza lore go berriyak.
Orain hoik utzi 'ta hartu dituzte gazte loreko berriyak. Florekua.
-Floreko jartzeu
Denbora hartan neska zartzerik ez zuten asko pentsatzen, gazte denboran ezkondu gabe oso erraz da gelditzen.
Oinezkorikan ez zuten nahi 'ta zaldizkorik ez topatzen, orain etxian soldata gabe koinata haurra zaindutzen.
Hara, ixilduko 'ia e, horrek xixtu itten yonin.
Berak ere mutil gazte bana al bait hartzeko idia, bitarteko bat ipini eta alkanzatzeko balia.
Geratu gabe hor dabiltzate merkatu eta feria, mutil gaztiak hoiek ikustian laster izutzen dia.
Esaten dute ez daukatela ezeren alderdi gabiak, bankun redituan dauzkatela soldata eta dotiak.
Deskuiduan iñork pentsatzen badu horien billa joatiak, gauez ixilik disimuluan kas-kas jotzeko atiak.
Launa milla pezeta omen dute neskame irabaziya, beste bosna 'ta erdi berriz etxeko senide partia
Hoyetara arrimatu liteke mutil zar diru gabia, hoiyek hartzen ditunak a zer fortuna aku akaso uzten dunak hobia