Elurra eta gisako oinetakorik ez

Nor Lardi Landa, Joxe Luix
Lehentasuna 1
Transkribaketa Egina
Zinta OIA-007
Pasartea 0:15:40 - 0:17:20 (1' 40'')
Laburpena Haur morroia: elurretan egon behar eta gisako oinetakorik ez. Nola moldatu behar izaten zuen ahal zuen gutxiena hozteko.

Transkribapena

-Honako elurretako zea hartan 'e. Ez dakit lengo txandan san banun 'e! Elurreko zea hartan abarka zikiñ haikin ibitzen nitzela Axtabizkarko zea hartan. Hankak kompleto bustiyak! Hua biño gorriyo iñak hotzakin! Eta elurra kendu eskukin, bi harri zabal harrapatu 'ta gal, zea zako zikiñ hairi, zapiñ hairi...
ura kendu. Euzki pizar bat ate 'ta hankak han jarri euzkitan, haik jarri bazterrin beste harri baten gaiñin sekatzen 'ta berriz haik atzea jantzi e! 'Ta illuntze arte han eon ber! Hoa da e! Illuntxin martxa! Ne ardiyak hartuta.
Eun guziyan hantxe mendiyan 'ta itxetik ate biño lenoztik hankak bustiyak. Joe... Geo persona hill? Batzuk ez dakit nola hiltzen din. Zailla 're bai hiltzen zembaitte. Joe! 'Ta geo itxea jon 'ta hoaxe maiya erdiyan 'ta balde ura zinkazkua jarri 'ta lembizikuk hankak garbittu 'ta geo rii...
Honea torri 'ta hemendik hako hara potajia iña. Hoa bai zerriyai mateko balia erki zola! Jan ezkeo! La ospa! Jo!
-Karo 'ta katarroik ez.
-Kiba! Nola katarrua 'ta zea?
-'Ta oan berriz pixkat busti ezkio...
-Ze arropa 'ta ze... Ez guardasol bat, zaku bat hondar zakuk 'zaten zin, bueno hondar zakuk gaizki san 'ttut azukre zakuk 'men zila 'ro... Biño onak bai!
Horma zenin beimpin, horma hola sekua zela. Joe! Hoa hola xorrua in.
Atarikoan noiz: 
Asteazkena, Otsaila 28, 2018