Errotak

Nor Lardi Landa, Joxe Luix
Lehentasuna 2
Transkribaketa Egina
Zinta OIA-004
Pasartea 0:03:00 - 0:06:30 (3' 30'')
Laburpena Errotariak bertakoak ziren. Kanpoko herrietatik etortzen ziren bezeroak. Gerra ondoren asko ez ziren ireki. Irina nola egiten zen.

Transkribapena

-Hoik denak martxan 'zautu zenittun... Geixkunak, ez?
-Bai geixkunak.
-Ta zer, zer zin...
-Bueno denak martxan eongo zin, biño gu ez giñen joten.
-'Ta denak artua...
-Dena artua.
-Artua...
-Denak artua txikitzen zuten 'ta iriña in.
-'Ta bertakun izango zin? Batzuk gaiñea oandikan bizik izango dia, Iyurritakuk eta, ez?
-Iyurritakuk bertan bizi dia 'ta... Zeakuk 'e... bueno Txalakuk 'e... ya zarrak hil 'ta gaztiak alde in zuten 'ta.
Bai oan hemen Iyurritakuk, gaiñekun... seuski ez. Geo zeakua... Juansendokua zean zen, oan mamut 'ta deneku hortan. 'Ta hoa jo 'ta bota zuten.
-'Ta Zuaznabar 'e bai.
-Zuaznabar 'e bai. 'Ta asko zetuk... eroi 'ta kaso in gabia 'ta...
-'Ta batzuk bestik biño haundiyaguk 'o lan geiyo 'ro ingo zuten, ez? 'O denak berdintxo zin?
-Segun ze zona zen 'o, ze zonatik tortzen zin 'o... Batzuk iual aiko zin iziñin. 'Ta beste batzuk berriz, eskasiyan iul. Hoi ez baidakit nik.
-'Ta haimbeste errota izanta Oiartzunguk bakarrik ez, kampokuk 'e torko zin...
-Kampokuk... Hoixe! Kampokuk torko zila. Lezo aillekatik eta, Errentitik eta, hoitan ez da errotik. 'Ta berbada iual Altza aldetik 'o. Astiarratik 'o nik ze sango zattut ba! Ahal zen tokitik.
Gu hemendik Sanjuanitturriko... bai... Gu hemendik Lesaka 'ta joten giñan tipoa. Torko zin... jendia. Nik pentsatze 'ut e.
-Eta haik zea... e... gerra garaiyin itxi zin eta geo ereki al zen berriz? 'O asko ya ez zin ereki?
-Asko ez zin ereki.
-Zein ereki zin?
-Ereki zinak 'zango zin: Txalakakua 'ta Zuaznabar. Haik beimpin seuru. 'Ta Sasti hura, Sastiku hura, ez zen erekiko geiyo.
-Iurritta bai.
-Iurritta beti, ya oañ arte. 'Ta Uarte?
-Uarte 're ya hasi zenin ogiya, ogiya naikua hasi zenin hoik denak geldittu zin.
Ogiya naikua jarri zenin... Iñorrek ez zun taloik itten. Oan kapritxoz, oan dena itten da iriña 'ta kapri... "Talua jan ber yeu" 'ta bueno, kapritxoz. Biño ordun, ez zen kapritxoik, gosia 'ta ogiyik ez. Zakoitin 'e talua, zunak eta ez zunak...
-Oan kola errak itten dia taluk eosteko...
-Bai...
-Aski garestiyak biño...
-Joe...
-'Ta zea... zuk aittu izandu... Nik Uztapidei 'o aittu izandu yot Iurrittako, gutxi zila bi harriko errotak.'Ta Iurrittakua hala zela.
-Hoixe ez dakit. Bi harrikuk, bi harriyan tartin txikitzen zuten, denak 'zango zuten bi harri. Hoi harriyan zean...
Bueltaka geldiik, harri bat geldiik 'ta bestia bueltaka goiyan.
-'Ta artua itten zenin beak apartatzen zun. Azala 'ta zea...
-Ez, txikittu dena.
-Dena txikittu... Azala, azala 're bai?
-Artua, zea artua alia, alia...
-Bai. Biño artuan alian azala 're txikittu itten zen?
-Dena txikittu, 'ta horrengatik 'zaten zen, horrengatik itten zuten iriña zaiyan pasa.
'Ta zaiya, zaiya atetzen zen zaiya, latz hua aparte 'ta irin fiña. Osea baiyan pasatzen zelako. Hondarra nola pasatzen da kriban? Tipu hortan.
-'Ta artuan azala horrekin ez al zen geldittuko deus?