Ur korrenterik ez etxeetan

Primary tabs

Nor Lardi Landa, Joxe Luix
Lehentasuna 1
Transkribaketa Egina
Zinta OIA-003
Pasartea 0:41:45 - 0:45:45 (4' 00'')
Laburpena Ura. Ur korronterik ez. Ur-garraioa. Iturriak. Arropa nola garbitzen zen. Morroi zeneko garbiketarako ohitura.

Transkribapena

-'Ta garbiketan 'ta nola moldatzen ziñazten?
-Erreka.
-Erreka? 'Ta neguan?
-Erreka.
-Mekayuen dion...
-Hemen aurreko txoku hortan zen itturriya. Horrea jon 'ta hortik, hor garbittu 'ta baldin karri itxea 'ta. Dena baldez ura. Ergoingo itturriy horrek Ergoin guziya mantentzen zun.
-Ximoneneko horrek?
-Bai! Hortik Tolarea, hortik Bialdea, hortik. Oan, Paukoerrota 'ta hoik, hoik ez zin tortzen biño hemen hau, zea hau, Uraitatik hasi 'ta zea hau. Olaitzola artekua dena hortik.
-Itxian ur korrienteik ez zen izango?
-Ez ba!
-'Ta dena baldiakin?
-Dena baldiakin.
-Iateko zena, jana itteko zena, garbitzeko dena!
-Dena! Garbitzea erreka.
-Erreka...
-Arropa 're erreka. Tortzen zin Olaizperritik, Olaizarretik denak honea erreka arropa garbitzea.
-Honea bai e? Ez zen zeikan, kalin 'ta bezela labaderoik 'ta ez zen...
-Ez, ez, ez... Jarri harri haundi zarpail bat hor 'ta denak hara tortzen zin 'ta hankak belauntaiño sartu 'ta benga arropak garbitzen. Hartu hola burun barriñua 'ta seizu Olaizberrira... Joe! Hoi kambiyua!
-'Ta garbittu arropa zekin itten zuten?
-Ordun jaboiya. Ordun ez zen hautsik eta ezerre. Jaboiya.
-Jaboiya... Zu gotze' al za zea, itten zela... eosi 'ta nola zen ba hua... eltze haundi batin jarri 'ta arropa eosi itten zen. Zeakin, su... sutako hautsakin 'ta.
-A... Hoi ez naz akortzen.
-Hoi ez za gotzen? Dena errekan garbittu. 'Ta zuek zeonek biño arropakin garbittu berko zenuten?
-E?
-Jantzita garbittu berko zenuten.
-Oi! Hoixe! Ze uste zu, garbittu hura 'ta putz, irai ittea. Hoi dutxa, zea! Biño uda partin uretik ate gabe orduk e!
-Bai, e?
-Pf!
-Gustoa...
-Jesus... Bai pentsatu!
-Illia moztu 'ta nola itten zenuten?
-Zean, Txampaiñin.
-A, bai?
-Bai, han zen barbeiya.
-Norbaitte aitzen zen han?
-Zea... Auxtin 'ta hoken aitta.
-'Ta zea morroi eon ziñan tokin batin xixtema bazenuten ba hankak garbitzeko 'ro...
-Bai... Alerra, hua ale erra. Axtabizkarren hoi. Maiy haundiya 'ta, deneta juntatu giñen iual hamar dozena bat laun 'ta apaiya prepatu arte arrosaiyua errezatu 'ta dembo berin hankak garbittu.
-Maiya haundiya 'ta balde, zeazkua esto... bai, zinkazkua holakua 'ta maiyan azpiyan joten zen. Zuk nei pasa, 'ta nik horrei 'ta horrek 'harrei, 'ta harrek harei, hareik harei baldia... Azkenekua hartzen zunak zea... potajia!
-Garbittu biño zikindu geiyo!
-Puaj!
-'Ta ur berua izaten al zen hua?
-Bai! Lembizikuk suertia!
-Biño harrei berua jartze... Lendabizikuk berua iukitzen zun.
-Bai! Biño hara ailletzeko...
-'Ta ura hutsa, 'o jaboiyakin 'o... Hua zer zen garbitzeko 'o hankak berotzeko?
-Hankak garbitzeko!
-Hankak garbitzeko...
-Jaboiyik gabe!
-'Ta han tra-ta-ta... arrosaiyua errezatzen ai ziñaztela...
-Arrosaiyua errezatuz, 'ta segi 'ta, rak! Baldia 'ta ra bestia 'ta.
-'Ta zer zen nausiyatik morroira? 'O nola?
-Ez, bai.. Lembizi nausiya 'zango zen seuski. Denak bakoitxak be tokiya jateko 're. 'Ta hara azkenekun, ordun hua handik hasi ber zen 'ta bueltan hara. 'Ta hamar bat laun iual 'ta ttiki 'ta haundi geiyo! 'Ta denak garbittu hankak eta apaldu 'ta pampalo oiyea. Joe...