frankotan

Primary tabs

Kategoria gramatikala: 
Adberbioa
Batuan: 
frankotan
askotan
maiz
Aldaerak: 
prankotan
Gazteleraz: 
muchas veces
a menudo
IkusiAipamenaHiztuna
Aipamena ikusimiño nik suertia izan nin bai. Itxea entreatu ordu 'ta sekula ezer izandu gabe. Ez.
- Guk toki frankotan bai. Guk paketik sartzen genittun. (Xouta) Beste sagardotegiya hoi zer zen? Denin sartzen genittun.
Mitxelena Aranguren, Santos
Aipamena ikusi- Gutxi gehiyo beti. Batek igual eukiko zittun bi bokoiy, hiru, 'ro lau igual. Haik saltzeko, itxeako ber duna itxian 'ta hola. Denakin... Neonek 'e frankotan zeatu, izautu 'ut Oiyartzunen.
- Hoik zuk izautuko zenittun.
Isasa Iartzabal, Jexux
Aipamena ikusi-Xabal hartan?
-Xabal hartan bai. 'Ta zalai arrak baia han zea ur ondu hortan. Geo guk prankotan,
Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusiMakinetxeko hor pasia nombaitte 'ta. Geo handik kanalea, kanala xar horta. 'Ta kanalin beitti deposittoa. 'Ta hor leku prankotan zea itten zun.Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusitraste pixarrak al zinak eta, gañea arkume, bai, bai, 'ta, gañea ni akortzen naz prankotan Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusiHala 'ta hortxe jon zen. 'Ta prankotan hola tokatu 'zandu ga arratsin. Beste batin bi anaiyak jonta 're in genun holaxe, kotxia ate genun.Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusi-Hua zortzi eunin han eongo da, iñor ez baa joten.
-Bai, bai. 'Ta jendik berriz esan itten, tokatu ezko bai prankotan.
Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusiAsto beltx bat, akortzen naz. Pixkor askiya bai. Inuzentzio 'ta hiruak, prankotan ni mutiko txarra, hairi ezin seittuik. Biajik 'e haundiyak dia hoik e! Sasoikuak aguantzen du, biño umia. Pagadizabal Artola, Joxe
Aipamena ikusi-Bai. Bi buzo urtian.
-Auro hautsiko zin hoik.
-Bai, hautsitzen genittun prankotan urtia in biño len. Bai, lenotik berriz bombatxukin 'ta itxeko eamaten genunakin ibiltzen giñan.
Pagadizabal Artola, Joxe
Aipamena ikusi-Minakuk. Zu barrenin ibiltzen ziñan?
- Ni ofiziyo pixarra nulako, bestek itten etzittun lanak iñ tten nittun nik eta, titzen ziten kanpoa prankotan, miño a azkeneko hamalau urti hoitan ez e! Haitan enkargatu eondu nintzen 'ta
Pagadizabal Artola, Joxe