Prailetarrak

Nor Egilegor Portugal, Maitxo
Lehentasuna 1
Transkribaketa Egina
Zinta ERR-41
Pasartea 0:15:40 - 0:19:04 (3' 24'')
Laburpena Iturralde baserria ere Prailena bezala da ezaguna. Bertakoak, berriz, Prailetarrak. Izenaren jatorria aurkitu zuen semeak. Beren aurrekoak, Maitxoren senarraren osabak edo, inguruko umeei dotrina erakusten omen zioten bertan. Oiartzunen izengoiti batzuk belaunaldiz belaunaldi igarotzen dira, batzuk oraindik mantentzen dira: Praile, Otsua, Trumoia ...

Transkribapena

- Gaiñekun, zea, hoi da, Frailena 'ta itxia nol... nola da? Gizonan 'ta itxia nola da?
- Itturrialde.
- Itturrialde.
- Baño hori 're ez dute iñork ulertzen Itturrialde santa e.
- Frailena.
- Frailenak.
- Horregatik (...)
- Bai 'ta prailetarrak.
- Prailetarrak bai.
- Bai, ni goatzen naiz e... hok Inaxio 'ta txikiyak zianian
berayei 're hoi saten baiziyoten, Praile. 'Ta aber zergatikan zuten Fraile... zeatik esate ziyoten. Eta ba beren attai jaiotetxian 'e frailenak esate ziyotela 'ta hortik datorrena. 'Ta Iñaxiok geo hor zea liburutegin batian
lehengo liburu zaharretan billatu zun zergatikan zuten Fraile izena jarriya.
- Aiba!
- Bai.
- Harrapatu zun.
- Bai bai, ekarri 're in zun liburua. Eta izan behar zun e... att... e... attona... aber nere senarran attan osabak 'o men zian hor bizitzen zianak eta beraiek aitzen men zian umiai dotriña erakusten.
Orduan nola umiak aber noa 'man behar zittuzten, ez? 'Ta orduan e... dotriña 'ta orduan... dotriña gaurko eunian eio... kasoik itten, biño orduan oso oso garrantzizkua zan. Dotriña, dotriña eskolatan ere
besteik iño... ingo ez bagenun, errosiyua, dotriñan leziyuk emate zizkiguten 'ta ikasi in behar izaten genittun memoriz. Ikasi behar izaten genittun. Hoi garaiy hartan oso oso oso garrantzizkua zan.
Eta orduan aitze zala e... hola baserriko umiai eta, taldia bildduta 'o bere etxea 'o dotriña eakusten aitzen omen zela, 'ta handikan datorren izena omen dela. 'O atea zun, eztakit hala den edo ez.
- Bai holako zerbatte izango da.
- Bai itxura badu, hemen. Askotan izaten da e... Fraile esate iotena orduan asko baita 're jote zian Arantzazura estudiante
e... fraile izateko. 'Ta geo...
- Batzuk bai 'ta bestik ez.
- 'Ta geo bueltatzen zianian haik frailiak izate zian. Bai. Hemen bada bat Apoblan (?) badago bat Sastikua,
fraile. Bañon bai esate iote, baño ez hainbeste. Bai bai.
-Biño zuen gizona 'ta dia familiya bea, familiya (...)
- Ez fraile joan eta etorri zialako.
Horrengatik omen zan.
- Hoi da.
- Bai.
- Bai bai, eta beste Inaxion lehengusui 'ta 're bai,
zuen illobai 'ta 're, kalin 'ta 're Fraile 'ta deitzen iote.
- Bai bai bai bai.
- Karrikako zeana 'ta...
- Bai zeai Josetxoi beai 're Praile 'ta Praile, besteik ez du, Praile. Bai.
- Bai bai. Eta geo gaz... zeanai 're, hainbeste iual ez, biño baita 're, zea Benitonai.
- Benito 'ta Luixmai 'ta. Eske gurasuk Prailenak nola dian, ordun prailetarrak esanta ulertzeko era bat da, ez?
- Biño saten dut, batzuk ez dute mantentzen
biño badia hor Frailena 'ta geo zea Oiartzunen otsotarra hoik 'ta hoik 'e seitzeunte, hoik...
-Trumoitarrak eta otsoitarrak eta... bai bai bai.
- Baia, baia batzuk.
-Bai bai, jarraittu itten dute, bai, eztakit ez dakit, bañon hoi e... berak hoi zeatu zun, zakan egarriy hoi jakitteko aber nundik noako zerbatt... zer zeon eta e'takit nondik aurkittu zun.
- Karo, 'ta hoi zuen gizonak 'ta etzekiten hoi?
- Ez ez ez ez ez ez.