Oiartzungo ordenantzak

Aukera anitzeko galdera
Galdera: 

Zein urtetakoak dira Oiartzungo lehen Udal Ordenantzak?

1501ekoak

1831koak

1678koak