Antonio Etxeverria alkatea eta Manuel Uztapide Xanistebanak 1975