Orrazkerak

Nor Aduriz Lopetegi, Mañoli
Lehentasuna 1
Transkribaketa Egina
Zinta OIA-054
Pasartea 1:00:00 - 1:02:28 (2' 28'')
Laburpena Orrazkerak asko aldatu dira denborarekin. Lehen gehiena luzea eramaten zen: mototsak eta kardatuak. Lan handia eskatzen zuten orrazkerek.

Transkribapena

-Eta hor eongo zen ba erare bat, kompaziyoa oaiñ ya moiñukin ez dia ibiltzen
-Bai.
-Amonak. Biño len denak moñukin.
-Bai.
-Eta geo ya hasi zin permanentikin
- Eta ze moñuk itten genittun
- A itten zenittuzten moñuk?
- Ze moñuk. Eta eta jende gaztia illia kardatua iamaten zenin ze moñuk
Zortzi eun 'o zortzi eun orraztu gabe pasatzen zittuzten hurrungo euna tortzeko berriz pelukeira e... orraztu gabe. Con los cardaus. Y qué ondas! Geo atera zen lisua 'ta ho dena,
sekadora eskukukin itteko, biñon ze buruak, ze lanak iñak, ondak ateratzen 'da
- Arte
-Arte, arte bai
- Ze gaur egun...
- Nik aurreneko ikasi nun ondak ateratzen 'da. Eta moñua 'ta. Eta ne ama e... zun ille oso ederra eta eta eta moñua e... bai el torcido esaten zena, el moño torcido esaten zen. Eta e moñoa!
- Osake luzia
- Luziak, ille luziak. Ondak atera eta geo e... moñua in eta 'o 'o borobilla. Nik banittun... eta e... geo em, eske ema... garaiy hartan, karo eske jon ber da urte asko atzea
Eta nik banittun e... andriak moñua zutenak nik nik moztu niyotena illia ta geo hasi zena permanentiakin. Biño ze moñuk! Hua hua lana ittia zen e
- Hua bai, bueno uangua re hala da biño
- Hua lana ittia zen
- Ta ille hua zaintzia. Nola zain... nola zaintzen zuten? Ze karo uan maskarillak eta eztakit ze
- Nola zaintzen zuten? Ez ez ordun eske diferente, netzako diferente zen
biño illiak oso onak zittuzten. Pues buruak... beste gauza da produktuk 'e nik oso onak ibiltzen nittun e. Ni behiñ 'e jaboyakin 'ta mistolekin 'ta garbittu 'ta hola sekulan ez e. Eta e... beti pliza ona bota eta beti beti ondo zainduak
Beti nik enun behiñ 'e... ze sango zattut iual, una oferta de zerbatt... Ez, ni beti tintikin ta gauzakin 'e beti izandu naz... bildurra...
- Errespetungatik
- Bai
- Lehen san tzu errespetua zeniyola 'ta karo hoi re...
- Bai, bai.