Luzuriaga

Nor Oiartzabal Etxeberria, Inaxi; Iñarra Lizaratzu, Manuel
Lehentasuna 1
Transkribaketa Egina
Zinta OIA-064
Pasartea 0:24:40 - 0:27:20 (2' 40'')
Laburpena 1960an, 3.000 langile zituen Luzuriagak. Makinak sartu zirenean, langileak kanpora. Land Rover-aren motorra egiteko minutu bat pasatzen zen. Makina berriekin, 43 segundoan bost motor egiten ziren. Gero itxi egin zen eta Lasartera joan ziren. Nafar asko etorri zen Pasaiara ikastera. Zalantza zuten lantegia edo baserria eta Manuelek esaten zien hobe zutela lantegia. Gero esan izan zioten fabrikan hobeto zeudela.

Transkribapena

- 'Ta hirumilla san tzu eon tzi hirumilla 'ta, hirumilla langille eondu zila en el sesenta?
- El año sesenta. Orduan Lan Roberra kotxia, jakin beno aitzia izango zu
- Bai
- Hayen motor bat itteko, hayen motor baten zea prestatzeko, pasatzen zian ba ia minuto bat
Geo ni handik atetzen nintzanian zea en el año, zea hirurogei urtekin ate nintzanian berrogeita hiru minutuan eo berrogeita hiru segunduan atetzen zian bost!
- Ixilik eon zattia, koño. (...)
- Ze pasa zen? langilliak kalea.
- Makinak sartuta
- Hoixe ba, maki ka kalea. Pentsazu i zeai berogeita hiru zegundon bost Lanroberrren motorrak fuera iñak!
- Erra da e?
- Kaka bezela taka taka taka
- Taka taka taka zegi!
- Nik han azkeneko eunak pasa nittun ikusten fundiziyuan nola aitzen zien, 'ta jo hoi duk lana ittia tututura, 'ta zegi!
- Beste piezak nola izango litzake ba artua errota botzia bezela, tur.... segi piezak itten. 'Ta gio jendia zer? ez da berrik! ez da berrik.
- Dena makina, makina sartu zenin.
- Makina sartu zen 'ta kitto. Jendia fuera jendia kalea.
Gio hoi itxi zen, jendiak hor keja haundiyak zittun hor bizi zienak, zoiñua kia eztakit zer, han bertan aitzen zienak eta Lasartea biali zittuenak nearrez 'ta bestiak berriz bakizu al dan bezela.
Hura itxi zen. Geo Lasartea jon zin. Autobusa jarri ziyoten miño Lasartea jon zin. 'Ta Lasarten, oan e Lasarten ai da e! Jakiña hoi zenak Luzuriagan izenin dozte miño ez dia Luzuriaganak, Fagorrenak dia hoik
- A...
- Oan Luzuriaga han do Luzuriagan izena do, hoi ganbiatzia asko kostatzen 'men da miño Fagor zeatzen du.
- Ya , ya ya
-Horrek daka hor, Lasarten gio zean e bai Santanderren e ba du, ta bestia... Lakuntzan 'ta bestia, Naparrun nola da hoi? Tafallan fabrika.
-Tafallan. Fabrika haundiya Tafallan.
- Honea, Pasaiko Luzurigag honta napar pilla bat torri 'men tzin ez?
- E?
- Napar asko torri men zen, ez?
- Tafallan erekitzen ai ziela, torri zen naparra horrea ikastea. Ikastea torri zin. Jo miño torri zen kantidadia! kantidadia torri zin!
'Ta sate ta bean artian saten zuten: " Jo hau lanteyhau 'ta gio baserriko lanak eta" eztakit zer aitzen zin esaten
'ta nik esan niyon: " Hau o hua hartu beko zute e? Eztezute biyek ingo"
Hala behintzan jon zien. Gio torri zien bixita ittea. Bakaziyotan eo 'ta, oso erki ai ziela. Difentzi erra 'men tzeon baserriyan ai eo